Notice: Undefined index: HTTP_ACCEPT_LANGUAGE in /var/www/kos.fs.cvut.cz/lib_locale.php on line 9

Notice: Undefined index: HTTP_ACCEPT_LANGUAGE in /var/www/kos.fs.cvut.cz/lib_locale.php on line 11
KOS.FS - fakultní nadstavba
  česky  čs
english  en
Optoelektronika (2361075)
Katedra:ústav přístrojové a řídící techniky (12110)
Zkratka:Schválen:03.06.2011
Platí do: ??Rozsah:2+1
Semestr:*Kredity:4
Zakončení:Z,ZKJazyk výuky:CS
Anotace
Úvod do optoelektroniky a fotoniky. Základy zdrojů a detektorů záření a přenosu energie elektromagnetickým zářením. Základy vláknové optiky.
Vyučující
Ing. Jiří Čáp Ph.D.
Zimní 2017/2018
Ing. Jiří Čáp Ph.D.
Zimní 2016/2017
Ing. Jiří Čáp Ph.D.
Letní 2015/2016
Ing. Jiří Čáp Ph.D.
Zimní 2015/2016
Osnova
Základní veličiny a jednotky pro popis šíření energie elektromagnetickým zářením. Teplotní zdroje a vyzařování, Planckův zákon, Stefan-Boltzmanův zákon, Wienův posouvací zákon. Detektory záření, polovodičové detektory. Vláknová optika, vlastnosti a aplikace.
Osnova cvičení
Literatura
Bumbálek, J., Základy technické optiky, skriptum ČVUT, Praha
Požadavky
Klíčová slova
Optoelektropnika, fotonika, zdroje záření, detektory záření, vláknová optika.
data online/KOS/FS :: [Helpdesk] (hlášení problémů) :: [Obnovit] [Tisk] [Tisk na šířku] © 2011-2017 [CPS] v3.7 (master/61d0d833/2018-07-13/02:54)