česky  čs
english  en
Holografie (2361079)
Katedra:ústav přístrojové a řídící techniky (12110)
Zkratka:Schválen:16.12.1996
Platí do: ??Rozsah:2P+0C+1L
Semestr:10Kredity:5
Zakončení:Z,ZKJazyk výuky:CS
Anotace
Přednášky z holografie pro pokročilé studenty v optice. V první části semestru přednášky, ve druhé části práce v laboratoři - výroba hologramů.
Osnova
1) Co je to hologram, podstata 3D záznamu. Prostorové vnímání. Koherence.
2) Interference, difrakce. Emise spontánní a stimulovaná. Lasery - princip funkce, typy.
3) Hologram: záznam a rekonstrukce. Paraxiální a neparaxiální zobrazovací rovnice. Zvětšení, vady.
4) Typy hologramů: transmisní, reflexní, Denisjukův, Bentonův. Optická uspořádání pro záznam jednotlivých typů.
5) Difrakční účinnost hologramu. Lisované hologramy.
6) Požadavky na zdroje světla, aparaturu, záznamový materiál. Druhy záznamových materiálů. Fotografický proces.
7) Holografická interferometrie: metoda dvojexpozice, žívých proužků, time-average. Holografické optické prvky.
8) exkurze: firma Optaglio nebo holografické pracoviště AVČR
Osnova cvičení
9) Výroba Denisjukova hologramu
10) Bentonův hologram - záznam H1
11) Bentonův hologram - záznam H2
12) Holointerferogram
13) Stereoportrét - záznam H1
14) Stereoportrét - záznam H2
Literatura
Dvořáková P., Němcová Š., Václavík, P.: Holografie, skriptum ČVUT, Praha, 2008
Požadavky
Zhotovení hologramu daného typu.
data online/KOS/FS :: [Helpdesk] (hlášení problémů) :: [Obnovit] [Tisk] [Tisk na šířku] © 2011-2022 [CPS] v3.8 (master/18fbb08a/2024-05-30/02:31)