česky  čs
english  en
Aplikovaná optika (2361098)
Katedra:ústav přístrojové a řídící techniky (12110)
Zkratka:Schválen:07.06.2002
Platí do: ??Rozsah:3P+1L
Semestr:*Kredity:5
Zakončení:Z,ZKJazyk výuky:CS
Anotace
Přednášky z moderní optiky, aplikace v přístrojové technice.
Osnova
Zákon lomu a odrazu, základy geometrické optiky, optické zobrazení. Optické prvky, čočky, hranoly, zrcadla, mřížky. Monochromatické a barevné vady. Interference světla a difrakce světla. Základní aplikace v optických přístrojích. Stavba a vlastnosti přístrojů lupa, okulár, mikroskop dalekohled, fotografický přístroj, astronomické teleskopy, RTG optika.
Osnova cvičení
Aplikace základních zákonů moderní optiky v příkladech a přístrojích.
Literatura
Bumbálek, J., Základy technické optiky, skriptum ČVUT, Praha ???
Požadavky
Účast na cvičeních, vypracování daných úloh.
Klíčová slova
Optika, interference, ohyb, čočka, hranol, mřížka, mikroskop, dalekohled, teleskop.
data online/KOS/FS :: [Helpdesk] (hlášení problémů) :: [Obnovit] [Tisk] [Tisk na šířku] © 2011-2022 [CPS] v3.8 (master/18fbb08a/2024-05-30/02:31)