česky  čs
english  en
Konstrukce přístrojů I (2361103)
Katedra:ústav přístrojové a řídící techniky (12110)
Zkratka:KPR1Schválen:11.06.2019
Platí do: ??Rozsah:3P+1C
Semestr:*Kredity:5
Zakončení:Z,ZKJazyk výuky:CS
Anotace
Předmět seznamuje posluchače se zásadami konstruování v přesné mechanice a přístrojové technice tak, aby posluchači byli schopni porozumět funkci jednotlivých prvků přístroje a znali výhody a omezení funkce jednotlivých konstrukčních prvků přístrojů a byli schopni sami navrhovat různé typy mechanických a optomechanických přístrojů.
Vyučující
prof. Ing. Jan Hošek Ph.D.
Zimní 2023/2024
prof. Ing. Jan Hošek Ph.D.
Zimní 2022/2023
prof. Ing. Jan Hošek Ph.D.
Zimní 2021/2022
Osnova
• Úvod předmětu, funkční způsobilost přístrojové techniky, pojmy přesnost, citlivost přístroje, Abbeův princip, statické a dynamické vlastnosti přístroje
• Přehled konstrukčních materiálů: kovy, slitiny, nekovy, přírodní materiály, materiály zvláštních vlastností
• Přehled spojovacích metod – rozebíratelná, nerozebíratelná a podmíněně rozebíratelná spojení
• Ukládání zobrazující a nezobrazující optiky v přístrojích
• Funkce lidského oka a důsledky pro konstrukci přístrojů
• Rastry a jejich využití v přístrojích. Modulární konstrukční prvky v přístrojové technice
• Přímá vedení kluzná, valivá, přibližná vedení, paralelní vedení
• Otočná uložení kluzná, valivá, speciální uložení přístrojové techniky, minimalizace pasivních odporů
• Přehled spojek a jejich užití, možnosti kompenzace polohy os a úhlů
• Ozubení evolventní, cykloidní, hodinářské a hypoidní. Mikrometrické šrouby
• Ozubené a třecí převodové mechanizmy. Pákové převodové mechanizmy. Brzdy
• Kompenzační, rektifikační a aretační zařízení, dorazy, stavítka, vačky
Osnova cvičení
Řešení příkladů a ukázky případů v konstrukci přístrojů.
Literatura
• Kamarád J., Sládek, Z.: Základy přesné mechaniky I, ČVUT, 1987
• Kamarád J.: Základy přesné mechaniky II, ČVUT, 1988
• Yoder, P., R., Jr., Opto-Mechanical system design, SpiePress, Washington, 2005
• Charles R. Mischke, Joseph E. Shigley, Richard G. Budynas, Konstruování strojních součástí, Vutium, 2011
Požadavky
Účast na cvičeních, spočítané příklady a znalost odpřednášené látky.
Klíčová slova
konstrukce přístrojů
data online/KOS/FS :: [Helpdesk] (hlášení problémů) :: [Obnovit] [Tisk] [Tisk na šířku] © 2011-2022 [CPS] v3.8 (master/18fbb08a/2024-05-30/02:31)