česky  čs
english  en
Nanotechnologie (2362006)
Departments:ústav přístrojové a řídící techniky (12110)
Abbreviation:NTApproved:11.06.2019
Valid until: ??Range:2P+0C+1L
Semestr:*Credits:4
Completion:KZLanguage:CS
Annotation
Cílem předmětu je seznámení studentů s aspekty využití nanotechnologií, vhodnými měřicími technikami, výrobními postupy a jejich aplikacemi v technické praxi. To vše s důrazem na přístrojové vybavení.
Teacher's
prof. Ing. Jan Hošek Ph.D.
Letní 2022/2023
prof. Ing. Jan Hošek Ph.D.
Letní 2021/2022
prof. Ing. Jan Hošek Ph.D.
Letní 2020/2021
Structure
• Úvod předmětu, základy fyziky nanomateriálů, struktura elektronového obalu atomu, vazby atomu
• Základy krystalografie materiálů, krystalové plochy, značení, symetrie, povrchové vlastnosti
• Základní principy mikroskopů FIM, STM a AFM, a jejich možnosti využití
• Elektronové mikroskopy TEM, SEM a HRTEM
• Další typy mikroskopických metod – konfokální mikroskopie, mikroskopie v temném poli, Ramanovy metody
• Metody přípravy 0 a 1 dimenzionálních nanoobjektů
• Metody přípravy 2 dimenzionálních nanoobjektů a tenkých vrstev, metody MBE, MOVPE, ALE
• Foto a RTG litografie, litografie fokusovanými iontovými svazky, nanomanipulace
• Nanometeriály na bázi uhlíku – fullereny, nanotuby, nanodiamanty, jejich výroba a aplikace
• Kovové nanomateriály, antibakteriální vlastnosti Ag nanočástic, nanočástice Pt, Au, Fe0
• Keramické nanomateriály, polymorfní modifikace TiO2, fotokatalýza
• Nanokompozity, jejich výroba, vlastnosti a použití, nanotekutiny a jejich použití
• Zdravotní rizika nanotechnologií, zásady bezpečnosti práce a použití
Structure of tutorial
Účast na exkurzích k jednotlivým přístrojům a zařízením. Vypracovaný a přednesený referát v délce 10 minut na vybrané táma týkající se nanotechnologií.
Literarture
• podklady k přednáškám, moodle.fs.cvut.cz
• Hošek Jan, Úvod do nanotechnologie, Nakladatelství ČVUT, 2010
• Tasilo Prnka, Karel Šterlink, Bionanotechnologie, nanobiotechnologie, nanomedicína, 2006.
• Charles P. Poole, Frank J. Owens, Introduction to Nanotechnology, John Wiley&Sons, 2003.
• Ahmed Busnaina, Nanomanufacturing Handbook, CRC Press, 2007.

Requirements
účast na exkurzích, přednesený referát, znalost obsahu přednášek
Keywords
Nanotechnology, AFM, STM microscopy, MEMs, litography
data online/KOS/FS :: [Helpdesk] (hlášení problémů) :: [Reload] [Print] [Print wide] © 2011-2022 [CPS] v3.8 (master/4ba2e75e/2023-03-03/01:20)