Nanotechnologie (2362006)
Katedra:ústav přístrojové a řídící techniky (12110)
Zkratka:NTSchválen:11.06.2019
Platí do: ??Rozsah:2P+0C+1L
Semestr:*Kredity:4
Zakončení:KZJazyk výuky:CS
Anotace
Cílem předmětu je seznámení studentů s aspekty využití nanotechnologií, vhodnými měřicími technikami, výrobními postupy a jejich aplikacemi v technické praxi. To vše s důrazem na přístrojové vybavení.
Vyučující
prof. Ing. Jan Hošek Ph.D.
Letní 2023/2024
prof. Ing. Jan Hošek Ph.D.
Letní 2022/2023
prof. Ing. Jan Hošek Ph.D.
Letní 2021/2022
Osnova
• Úvod předmětu, základy fyziky nanomateriálů, struktura elektronového obalu atomu, vazby atomu
• Základy krystalografie materiálů, krystalové plochy, značení, symetrie, povrchové vlastnosti
• Základní principy mikroskopů FIM, STM a AFM, a jejich možnosti využití
• Elektronové mikroskopy TEM, SEM a HRTEM
• Další typy mikroskopických metod – konfokální mikroskopie, mikroskopie v temném poli, Ramanovy metody
• Metody přípravy 0 a 1 dimenzionálních nanoobjektů
• Metody přípravy 2 dimenzionálních nanoobjektů a tenkých vrstev, metody MBE, MOVPE, ALE
• Foto a RTG litografie, litografie fokusovanými iontovými svazky, nanomanipulace
• Nanometeriály na bázi uhlíku – fullereny, nanotuby, nanodiamanty, jejich výroba a aplikace
• Kovové nanomateriály, antibakteriální vlastnosti Ag nanočástic, nanočástice Pt, Au, Fe0
• Keramické nanomateriály, polymorfní modifikace TiO2, fotokatalýza
• Nanokompozity, jejich výroba, vlastnosti a použití, nanotekutiny a jejich použití
• Zdravotní rizika nanotechnologií, zásady bezpečnosti práce a použití
Osnova cvičení
Účast na exkurzích k jednotlivým přístrojům a zařízením. Vypracovaný a přednesený referát v délce 10 minut na vybrané táma týkající se nanotechnologií.
Literatura
• podklady k přednáškám, moodle.fs.cvut.cz
• Hošek Jan, Úvod do nanotechnologie, Nakladatelství ČVUT, 2010
• Tasilo Prnka, Karel Šterlink, Bionanotechnologie, nanobiotechnologie, nanomedicína, 2006.
• Charles P. Poole, Frank J. Owens, Introduction to Nanotechnology, John Wiley&Sons, 2003.
• Ahmed Busnaina, Nanomanufacturing Handbook, CRC Press, 2007.

Požadavky
účast na exkurzích, přednesený referát, znalost obsahu přednášek
Klíčová slova
Nanotechnology, AFM, STM microscopy, MEMs, litography
data online/KOS/FS :: [Helpdesk] (hlášení problémů) :: - datum tisku: 12.6.2024, 19:54 © 2011-2022 [CPS] v3.8 (master/18fbb08a/2024-05-30/02:31)