česky  čs
english  en
Optoelektronika (2362027)
Katedra:ústav přístrojové a řídící techniky (12110)
Zkratka:OELSchválen:11.06.2019
Platí do: ??Rozsah:2P+0C+1L
Semestr:*Kredity:4
Zakončení:KZJazyk výuky:CS
Anotace
Úvod do optoelektroniky a fotoniky. Základy zdrojů a detektorů záření a přenosu energie elektromagnetickým zářením. Základy vláknové a rastrové optiky.
Vyučující
Ing. Jiří Čáp Ph.D.
Zimní 2023/2024
Ing. Jiří Čáp Ph.D.
Zimní 2022/2023
Ing. Jiří Čáp Ph.D.
Zimní 2021/2022
Osnova
• Přehled fotometrických a radiometrických veličin a jednotek
• Zákony Planckův, Wienův, Boltzmanův
• Rozdělení zdrojů záření. Teplotní zdroje, jejich technická realizace, parametry a vlastnosti
• Výbojové zdroje, luminiscenční zdroje, technická realizace, parametry a vlastnosti
• Kvantové zdroje (lasery), technická realizace, parametry a vlastnosti
• Přehled přijímačů záření, selektivní, neselektivní, obecné vlastnosti.
• Přijímače s vnějším fotoefektem (vakuová fotonka, fotonásobič).
• Přijímače s vnitřním fotoefektem (fotoodpor, fotodioda, fototranzistor…), vlastnosti, aplikace.
• Integrované fotoelektrické přijímače (CCD, CMOS, PSD…), vlastnosti, aplikace.
• Návrh optolektronických soustav, fotometrický výpočet.
• Bezdotykové měření teploty, radiační pyrometrie.
• Přehled rastrové optiky, amplitudové a fázové rastry, vlastnosti, výroba, technické aplikace
• Přehled vláknové optiky, diskrétní, gradientní a strukturovaná vlákna, vlastnosti multimódových a jednomódových vláken, technické aplikace.
• Výpočty s optickými vlákny, návrh optického systému s vlákny
Literatura
• moodle.fs.cvut.cz
• Fukátko, T., Detekce a měření různých druhů záření, BEN-technická literatura, Praha 2007
• Lysenko, V., Detektory pro bezdotykové měření teplot, BEN-technická literatura, Praha 2005
• Saleh, B., E., A., Teich, M., C., Základy fotoniky, Praha, Universita Karlova, 1996
• Bumbálek, J., Základy technické optiky, Praha, skriptum ČVUT, 1995
Klíčová slova
Optoelektropnika, fotonika, zdroje záření, detektory záření, vláknová optika.
data online/KOS/FS :: [Helpdesk] (hlášení problémů) :: [Obnovit] [Tisk] [Tisk na šířku] © 2011-2022 [CPS] v3.8 (master/18fbb08a/2024-05-30/02:31)