česky  čs
english  en
Technická optika (2362502)
Katedra:ústav přístrojové a řídící techniky (12110)
Zkratka:Schválen:12.04.2011
Platí do: ??Rozsah:2P+2L
Semestr:*Kredity:3
Zakončení:KZJazyk výuky:CS
Anotace
Předmět podává důkladnější výklad principu zobrazení rovinnými a sférickými plochami na základě zákonů geometrické optiky. Věnuje se také monochromatickým i barevným vadám zobrazení a základním vizuálním přístrojům.
Vyučující
Ing. Jiří Čáp Ph.D.
Zimní 2020/2021
Ing. Jiří Čáp Ph.D.
Zimní 2018/2019
Osnova
1. Světlo jako elektromagnetické záření. Vlnoplochy a paprsky. Index lomu. Optická dráha. Polarizace.
2. Fermatův princip. Odraz a lom na rovinném rozhraní. Úplný vnitřní odraz. Planparalelní deska. Orientace obrazu.
3. Rovinné zrcadlo a soustavy zrcadel. Lámavé hranoly: typy, použití
4. Sklo korunové a flintové, disperze, Abbeovo číslo. Disperzní hranoly: typy, použití, poloha minimální odchylky.
5. Zobrazení sférickou plochou a soustavou sférických ploch. Zobrazovací rovnice, chod paprsků. Hlavní body a roviny. Ohnisková vzdálenost, lámavost optické plochy. Zvětšení.
6. Tenká a tlustá čočka: zobrazení, chod paprsků, typy. Chod paprsků graficky i početně. Soustavy tenkých čoček, ohnisko soustavy. Afokální předsádka.
7. Vady optických soustav: monochromatické, barevné. Korekce vad.
8. Brýle. Lupa: rozlišení, zvětšení, typy.
9. Mikroskop: optické schéma, základní charakteristiky. Stavba mikroskopu.
10. Projekce a záznam obrazu mikroskopem. Invertovaný a stereomikroskop.
11. Osvětlovací soustava mikroskopu. Abbéova teorie zobrazení.
12. Metody zvyšování kontrastu v mikroskopii.
13. Dalekohledy čočkové: Galileův, Keplerův. Zaostřovací mechanismy. Vzpřimovací soustavy.
Osnova cvičení
Příklady k přednášené látce.
Laboratorní úlohy: Měření lámavého úhlu hranolu, Měření indexu lomu a Abbéova čísla, Měření ohniskové vzdálenosti tlusté čočky, Měření rozlišovací schopnosti a demonstrace optických vad
Literatura
Bumbálek, J.: Základy technické optiky. ČVUT, Praha, 1995
Požadavky
Klíčová slova
Fermatův princip, hranol, tenká čočka, tlustá čočka, aberace, dalekohled, mikroskop
data online/KOS/FS :: [Helpdesk] (hlášení problémů) :: [Obnovit] [Tisk] [Tisk na šířku] © 2011-2017 [CPS] v3.7 (master/34d6d3d0/2021-04-26/12:35)