česky  čs
english  en
Nanotechnologie (2363030)
Katedra:ústav přístrojové a řídící techniky (12110)
Zkratka:Schválen:07.06.2011
Platí do: ??Rozsah:2P+0C+1L
Semestr:*Kredity:3
Zakončení:ZJazyk výuky:CS
Anotace
Záměrem předmětu je, aby studenti získali pojem co to jsou a co předstravují nanotechnologie, jak je vyrábět a měřit, a znalost, kde lze očekávat jejich použití a využití v technocké praxi. To vše s důrazem na možnosti, výrobu a aplikaci mikromechanických prvků, jako další rozšíření přesné mechaniky směrem k menším rozměrům.
Osnova
Úvod do fyziky nanomateriálů, základy krystalografie, vlastnosti křemíku a nové jevy očekávané u jeho nanokrystalů a jejich využití, stabilizace nanočástic, tvorba zárodků a jejich růst, nanodráty, tenké vrstvy, fullereny, nanotrubičky, nanodiamand, polymerní nanokompozity, foto a RTG litografie, elektronové a iontové obrábění, nanomanipulace, STM mikroskop, AFM mikroskop, mikromechanické struktury, aplikace mikromechanických struktur, aplikace nanostruktur a nanomateriálů v technice a biologii.
Osnova cvičení
Účast na exkurzích k jednotlivým přístrojům a zařízením. Vypracovaný a přednesený referát v délce 10 minut na vybrané táma týkající se nanotechnologií.
Literatura
Hošek J. Úvod do nanotechnologie, Skripta ČVUT, 2010
Kubínek, Vůjtek, Mašláň -Mikroskopie scanující sondou, Univerzita Palackého Olomouc
Československý časopis pro fyziku
Scientific American, Special Issue Nanotech
www.research.ibm.com
Požadavky
účast na exkurzích, přednesený referát, znalost obsahu přednášek
data online/KOS/FS :: [Helpdesk] (hlášení problémů) :: [Obnovit] [Tisk] [Tisk na šířku] © 2011-2022 [CPS] v3.8 (master/18fbb08a/2024-05-30/02:31)