česky  čs
english  en
Projekt III. (2363113)
Katedra:ústav přístrojové a řídící techniky (12110)
Zkratka:Schválen:07.06.2011
Platí do: ??Rozsah:0P+10C
Semestr:*Kredity:10
Zakončení:ZJazyk výuky:CS
Anotace
Projekt oborů BLP a PŘT/PMO. Jde o samostatný projekt, kde student bude muset projít všechny fáze návrhové části řešení problému na zadaném úkolu: zejména formulaci problému, provést rešerši, ideový návrh řešení, jeho optimalizaci a dovedení až do návrhového řešení. Projekty budou zadány na témata zadané z průmyslu nebo výzkumných projektů.
Osnova
1. Zadání projektu a vysvětlení jeho cíle a podstaty.
2. Diskuze nad provedenou rešerší k danému tématu projektu.
3. Hodnocení prvních návrhů řešení problému.
4. Konkretizace jednotlivých návrhů problému.
5. Diskuze nad různými možnostmi řešení a výběr nejvhodnějšího způsobu řešení.
6. Rozdělení harmonogramu činností na realizaci vybraného řešení.
7. Rozpracování jednotlivých částí projektu.
8. Diskuze nad výpočty a numerickými modely řešení.
9. Úprava řešení ve vztahu k výpočtům a funkcí jednotlivých celků.
10. Příprava výkresové dokumentace.
11. Diskuze nad výkresovou dokumentací.
12. Finalizace řešení.
13. Prezentace navržených řešení jednotlivými studenty.
Osnova cvičení
Řešení úkolu, ideový návrh, optimalizace, prezentace
Literatura
Podle zadání stanoví tutor předmětu.
Klíčová slova
Řešení úkolu, ideový návrh, optimalizace, prezentace
data online/KOS/FS :: [Helpdesk] (hlášení problémů) :: [Obnovit] [Tisk] [Tisk na šířku] © 2011-2022 [CPS] v3.8 (master/18fbb08a/2024-05-30/02:31)