Technická optika (2366025)
Katedra:ústav přístrojové a řídící techniky (12110)
Zkratka:TOPSchválen:17.03.2014
Platí do: ??Rozsah:2P+1.5C+0.5L
Semestr:*Kredity:4
Zakončení:ZJazyk výuky:CS
Anotace
Předmět podává důkladnější výklad principu zobrazení rovinnými a sférickými plochami na základě zákonů geometrické optiky. Věnuje se také monochromatickým i barevným vadám zobrazení.
Osnova
1. Světlo jako elektromagnetické záření. Vlnoplochy a paprsky. Index lomu. Optická dráha. Polarizace.
2. Fermatův princip. Odraz a lom na rovinném rozhraní. Úplný vnitřní odraz. Planparalelní deska. Orientace obrazu.
3. Rovinné zrcadlo a soustavy zrcadel. Lámavé hranoly: typy, použití
4. Sklo korunové a flintové, disperze, Abbeovo číslo. Disperzní hranoly: typy, použití, poloha minimální odchylky.
5. Zobrazení sférickou plochou. Zobrazovací rovnice, chod paprsků. Hlavní body a roviny. Ohnisková vzdálenost, lámavost optické plochy. Zvětšení: příčné , podélné, úhlové.
6. Centrovaná soustava optických ploch: hlavní body, ohnisková vzdálenost, zvětšení, zobrazovací rovnice.
7. Tlustá čočka: zobrazení, chod paprsků, typy.
8. Tenká čočka: zobrazení, chod paprsků graficky i početně.
9. Soustavy tenkých čoček, ohnisko soustavy. Afokální předsádka.
10. Vady optických soustav: monochromatické vady.
11. Vady optických soustav: barevná vada. Korekce vad. Dublety.
12. Optická vlákna.
13. Kolorimetrie, barevné systémy, míchání barev.
Osnova cvičení
Příklady k přednášené látce.
Laboratorní úlohy: Měření lámavého úhlu hranolu, Měření indexu lomu a Abbéova čísla, Měření ohniskové vzdálenosti tlusté čočky, Měření rozlišovací schopnosti a demonstrace optických vad
Literatura
Bumbálek, J.: Základy technické optiky. ČVUT, Praha, 1995
http://control.fs.cvut.cz/cz/predmety/technicka-optika-2366025
Klíčová slova
Fermatův princip, hranol, tenká čočka, tlustá čočka, aberace, míchání barev
data online/KOS/FS :: [Helpdesk] (hlášení problémů) :: - datum tisku: 23.7.2024, 2:12 © 2011-2022 [CPS] v3.8 (master/18fbb08a/2024-05-30/02:31)