česky  čs
english  en
Automatické řízení (2371047)
Departments:ústav přístrojové a řídící techniky (12110)
Abbreviation:Approved:07.11.2096
Valid until: ??Range:3P+1.5C+0.5L
Semestr:*Credits:5
Completion:Z,ZKLanguage:CS
Annotation
Předmět se zabývá logickým a spojitým řízením dynamických systémů. Studenti jsou seznámeni se základními pojmy a funkčními principy z oblasti automatického řízení a s běžně používanými postupy, které se v praxi používají při návrhu a realizaci automatického řízení. Kromě teoretických znalostí budou studenti seznámeni s návrhem řízení v prostředí Matlab/Simulink a získají i praktické zkušenosti na experimentálních úlohách.
Teacher's
Ing. Růžena Petrová Ph.D.
Letní 2023/2024
prof. Ing. Tomáš Vyhlídal Ph.D.
Letní 2023/2024
prof. Ing. Milan Hofreiter CSc.
Letní 2022/2023
Ing. Růžena Petrová Ph.D.
Letní 2022/2023
prof. Ing. Milan Hofreiter CSc.
Letní 2021/2022
Ing. Růžena Petrová Ph.D.
Letní 2021/2022
Structure
• Základní pojmy automatického řízení, kombinační logická funkce
• Realizace kombinační logické funkce, úvod do sekvenční logiky
• Syntéza a implementace sekvenční logické funkce, RS klopný obvod
• Implementace komplexních úloh pomocí sekvenčních funkčních diagramů, programovací jazyky PLC
• Úvod do spojitého řízení, statická charakteristika systému
• Vlastnosti lineárních systémů, dvoupolohový a PID regulátor
• Přenos systému a regulátoru, přechodové a impulsní odezvy
• Frekvenční charakteristiky systémů
• Stabilita systémů a regulačních obvodů
• Experimentální metody seřízení PID regulátorů
• Syntéza PID regulátorů pomocí algebraických metod
• Frekvenční metody návrhu PID regulátorů
• Realizace číslicového (diskrétního) regulátoru: vzorkování, PSD regulátor
Structure of tutorial
1. Příklady problémů řízení - základní pojmy AŘ, řízení, zpětná vazba, kombinační logická funkce
2. Příklady na kombinační, sekvenční logické řízení (obvod RS)
3. Příklady syntézy sekvenčního řízení, programovatelný automat
4. Laboratorní cvičení - úlohy z kombinační, sekvenční logiky, programovatelný automat
5. Příklady modelů spojitě řízených soustav, linearizace a statické charakteristiky
6. Vlastnosti systémů prvního a druhého řádu, dvoupolohový a PID regulátor
7. Příklady na přenosy, statické a dynamické vlastnosti uzavřeného regulačního obvodu
8. Příklady výpočtů frekvenčních charakteristik
9. Laboratorní cvičení z oblasti parametrizace modelů pro návrh řízení
10. Příklady zaměřené na posouzení stability systémů
11. Příklady zaměřené na seřízení PID regulátoru
12. Laboratorní cvičení z oblasti regulačních obvodů
13. Příklady zaměřené na seřízení PID regulátoru a jeho praktická implementace

Literarture
Hofreiter, M.: Základy automatického řízení, ČVUT, Fakulta strojní, 2018, 165 s.

Hofreiter, M.: Základy automatického řízení-příklady, ČVUT, Fakulta strojní, 2017, 123 s

Zítek, P.: Automatické řízení - Sylaby a aplikace, ČVUT v Praze, 2016

Vyhlídal, Hofreiter, Bušek: https://moodle-vyuka.cvut.cz/course/view.php?id=8853


Requirements
Pro laboratorní cvičení AŘ (místnost 111) musí být v KOSu zapsáno absolvování školení Vyhlášky 50/78 Sb., §4.


Keywords
automatické řízení, řízení, regulace
data online/KOS/FS :: [Helpdesk] (hlášení problémů) :: [Reload] [Print] [Print wide] © 2011-2022 [CPS] v3.8 (master/18fbb08a/2024-05-30/02:31)