česky  čs
english  en
Projektování informačních systémů (2371074)
Departments:ústav přístrojové a řídící techniky (12110)
Abbreviation:Approved:10.07.1998
Valid until: ??Range:2P+2C
Semestr:9Credits:5
Completion:Z,ZKLanguage:CS
Annotation
Obecné otázky projektování systémů a meze počítačové podpory projektování. Globální charakteristiky systémů a programů. Softwarová fyzika. Přístupy k analýze a k návrhu programových systémů. Přehled metodologií a modelovacích technik analýzy systémů: T. De Marco, Yourdonova strukturovaná analýza, SSADM, OOA, OOSE, OMT. Systémy CASE, jejich rozdělení. Práce se systémy SELECT OMT a Rational Rose 98. (Pro oborové studium Přístrojová a řídicí technika)
Structure
23.2. Úvod do předmětu. Objektově orientované metodologie. OMT.
2.3. Metodologie analýzy a návrhu. OMT.
9.3. OMT - teorie.
16.3 OMT příklady.
23.3. UML Use cases, diagram tříd, stavový diagram.
30.3. UML - sekvenční diagram, dokončení UML.
6.4. UML - aplikace.
13.4.
20.4. Děkanský den.
27.4.
4.5.
11.5. Náhradní výuka za pondělí.
18.5.
25.5. Závěr přednášek.

Cvičení:

23.2. Metodologie analýzy a návrhu. OMT.
2.3. Metodologie analýzy a návrhu. OMT.
9.3. OMT - teorie.
16.3 OMT příklady.
23.3. UML aplikace
30.3. UML - aplikace
6.4. UML - aplikace, zadáná seminárních prací.
13.4. 1. Kontrolní den.
20.4. Děkanský den.
27.4. 2. Kontrolní den.
4.5.
11.5. Náhradní výuka za pondělí.
18.5. Odevzdání seminárních prací
25.5. Zápočty.
Structure of tutorial
C1. Objektově orientované metodologie. OMT.
C2. Metodologie analýzy a návrhu. OMT. Příklady.
C3. UML. Třídový diagram.
C4. UML. Stavový diagram.
C5. UML. Sekvenční diagramy.
C6. UML pro konceptuální navrhování.
C7. Rational Rose.
C8. Rational Rose.
C9. Ukázky a řešení generování kódu.
C10. Aplikace. Zadání seminárních prací.
C11. Aplikace. První kontrolní den testování postupu seminárních prací.
C12. Aplikace.
C13. Formálně logická cesta.
C14. Odevzdání seminárních prací. Zápočty.
Literarture
Bíla, Král, Šmíd, Hlaváč, Informační technologie:Databázové a znalostní systémy, ČVUT, Praha,2009.
2. Drbal, P.: Metodologie OMT. I a II. díl. VŠE, Praha, 2000.
3. Richta, K. a Sochor, J.: Softwarové inženýrství 1. ČVUT, Praha, 1996.
4.Novitzká, V. a Novitzký, V.: Lze automatizovat programování počítačů? Automatizace, č.12, 2001. s. 762-767.
5. Schmuller, J.: Myslíme v jazyce UML. Grada Publishing, Praha, 2001.
6.Meilir Page-Jones. : Základy objektově orientovaného návrhu v UML. Grada Publishing, Praha, 2001.

Doplňková literatura:
Mařík a kol.: Umělá inteligence 1. Academia, Praha, 1997.
Requirements
1.Objektově orientované metodologie analýzy a návrhu programových systémů.
2.Metodologie OMT.
3.UML jako modelovací prostředek. (Celková charakteristika).4.Objektový diagram UML.
5.Stavový diagram UML.
6.Sekvenční diagram UML. (Příklad).
7.Diagram aktivit a diagram spolupráce.


10.Řešení analýzy a návrhu složitého programového celku (včetně užití "use cases").
11.Vyžití UML pro konceptuální navrhování.
12.CASE systémy.
13.Rational Rose EE.
Keywords
OMT, UML, Rational Rose, code generation
data online/KOS/FS :: [Helpdesk] (hlášení problémů) :: [Reload] [Print] [Print wide] © 2011-2022 [CPS] v3.8 (master/18fbb08a/2024-05-30/02:31)