Inženýrská simulace řízených procesů (2371085)
Katedra:ústav přístrojové a řídící techniky (12110)
Zkratka:Schválen:22.11.2006
Platí do: ??Rozsah:2P+1C
Semestr:*Kredity:4
Zakončení:Z,ZKJazyk výuky:CS
Anotace
Operátorské a inženýrské simulátory jsou moderní nástroje pro zabezpečení připravenosti provozních pracovníků na vznik nenadálé provozní situace, pro poskytnutí podpory při prověřování prognóz, inovačních idejí, algoritmických změn. Vyžadují softwarovou podporu pro modelování průmyslových procesů a realizaci vhodného dialogu odpovídajícího současné úrovni HMI. Příklady aktivní tvorby dílčích modelů z oblasti energetických strojů a zařízení, leteckých motorů,a polohových mechanismů realizované v prostředí programu MATLAB/Simulink spolu s detailním seznámením způsobů ověření funkce regulace a řízení v reálných podmínkách, tj. včetně doplňujících regulačních a informačních funkcí jako je antiwind up, beznárazové přepínání, detekce diskredibility čidel, jsou hlavním cílem propojených přednášek a cvičení.
Osnova
Operátorské a inženýrské simulátory - základní typy, použití. Softwarová podpora pro modelování průmyslových procesů, příklady z oblasti energetických strojů a zařízení, leteckých motorů, polohových mechanismů realizované v MATLABu. Způsoby realizace HMI. Aproximace složitých modelů vhodná pro ověření funkce regulace a řízení v reálných podmínkách. Doplňující regulační a informační funkce (antiwind up, beznárazové přepínání, detekce diskredibility čidel). Aplikace na příkladech vlečné, extremální, adaptivní a několikahodnotové regulace.
Osnova cvičení
Předmět je určen pro menší skupinu posluchačů v počítačové laboratoři, při níž přednášková a cvičební část se vzájemně prolínají, tzn., že ke každému tématu přednášky bezprostředně následuje počítačová simulace
Literatura
Šulc, B., Vítečková, : Teorie a praxe návrhu regulačních obvodů. Monografie ČVUT 2004
Požadavky
Znalost terminologie a základních principů tvorby simulátorů a řídicích algoritmů v rozsahu přednesené látky.
Klíčová slova
Operátorské a inženýrské simulátory
data online/KOS/FS :: [Helpdesk] (hlášení problémů) :: - datum tisku: 24.7.2024, 17:01 © 2011-2022 [CPS] v3.8 (master/18fbb08a/2024-05-30/02:31)