česky  čs
english  en
Identifikace dynamických systémů (2371094)
Katedra:ústav přístrojové a řídící techniky (12110)
Zkratka:IDSSchválen:17.03.2014
Platí do: ??Rozsah:2P+1C
Semestr:*Kredity:4
Zakončení:Z,ZKJazyk výuky:CS
Anotace
Předmět je zaměřen na vysvětlení základních identifikačních metod pro získání matematického popisu deterministického nebo stochastického sytému. Podrobněji je vysvětlena experimentální identifikace především lineárních stochastických i deterministických dynamických systémů a na několika příkladech je vysvětlena i analytická identifikace využívající matematicko-fyzikální analýzy. Uvedené identifikační postupy jsou soustředěny především na nejčastěji v praxi využívané metody.
Osnova
1. Základní pojmy z identifikace;
2. Analytická a experimentální identifikace;
3. Typy modelů, parametrické a neparametrické modely;
4. Experimentální identifikace využitím deterministických signálů;
5. Parametrizace přechodových, impulsních and frekvenčních charakteristik;
6. Základní pojmy z pravděpodobnosti a stochastických procesů;
7. Off-line a on-line identifikace stochastických procesů;
8. Metoda nejmenších čtverců;
9. Modely ARMA, AR, MA,ARX,OE, ARMAX,BJ;
10. Metoda chyby predikce;
11. Metoda maximální věrohodnosti;
12. Identifikace v uzavřené smyčce.
Osnova cvičení
Řešení 3 základních úkolů:
1) Identifikace využitím matematicko-fyzikální analýzy.
2) Odhad struktury a parametrů lineárního procesu pomocí generovaného deterministického signálu.
3) Identifikace stochastického procesu pomocí experimentální identifikace.

Literatura
M. Hofreiter: Identifikace systémů I, Skriptum ČVUT, Praha, 2009
P.Noskievič: Modelování a identifikace systémů, Montanex a.s.,1999
J.Soukup, R.Petrová: Identifikace soustav, Skriptum ČVUT, Praha, 2004
L.Ljung: System Identification - Theory for User, Prentice Hall PTR, 1999
Požadavky
Předpokládají se základní znalosti z automatického řízení a zkušenost s Matlabem.
Klíčová slova
analytická identifikace, experimentální identifikace, deterministický model, stochastický model,
data online/KOS/FS :: [Helpdesk] (hlášení problémů) :: [Obnovit] [Tisk] [Tisk na šířku] © 2011-2022 [CPS] v3.8 (master/18fbb08a/2024-05-30/02:31)