česky  čs
english  en
Zpracování signálů a identifikace soustav (2371096)
Katedra:ústav přístrojové a řídící techniky (12110)
Zkratka:ZSISchválen:11.06.2019
Platí do: ??Rozsah:2P+2C
Semestr:*Kredity:5
Zakončení:Z,ZKJazyk výuky:CS
Anotace
Vysvětlení základních pojmů týkajících se zpracování a analýzy signálů a jejich využití k získání popisu deterministického nebo stochastického systému pro účel syntézy řízení. Podrobněji je vysvětlena experimentální identifikace systémů popsatelných lineárními modely.
Osnova
• Základní pojmy ze zpracování signálů a identifikace soustav
• Analogové a číslicové filtry, klasifikace a jejich implementace
• Lineární časově invariantní spojité a diskrétní modely
• Diskretizace, vzorkování, frekvenční vlastnosti, anti-aliasing filtr
• Parametrizace přechodové a frekvenční charakteristiky
• Pojmy z teorie pravděpodobnosti a stochastických procesů
• Charakteristiky stochastických procesů
• Spojitá a diskrétní Fourierova transformace
• Výkonové spektrum, periodogram, bílý šum
• Identifikace dynamického systému v časové oblasti (lineární regrese)
• Identifikace dynamického systému ve frekvenční oblasti
• Časově diskrétní parametrické stochastické modely signálů a systémů
• Kalmanův filtr - optimální filtrace na základě vnitřního popisu systému
Osnova cvičení
Literatura
• Hofreiter, M.: Identifikace systémů I, ČVUT v Praze, 2009, 202 s. ISBN 978-80-01-04228-1
• https://moodle.fs.cvut.cz/course/view.php?id=44
• E. W. Kamen and B. S. Heck: Fundamentals of Signals and Systems (2nd Edition), Prentice Hall, 2006
Požadavky
Klíčová slova
data online/KOS/FS :: [Helpdesk] (hlášení problémů) :: [Obnovit] [Tisk] [Tisk na šířku] © 2011-2017 [CPS] v3.7 (master/180e4e5a/2019-10-09/02:51)