Teorie automatického řízení (2371098)
Katedra:ústav přístrojové a řídící techniky (12110)
Zkratka:Schválen:03.06.2011
Platí do: ??Rozsah:2P+1C
Semestr:*Kredity:4
Zakončení:Z,ZKJazyk výuky:CS
Anotace
U technických objektů a procesů je udržování požadovaného stavu a sledu zajišťováno obvody automatického řízení. Základní pojmy, příklady úloh automatického řízení ve spojité, diskrétní případně logické verzi řízení a úkoly analýzy a syntézy obvodů řízení a regulace jsou hlavní náplní části 1. Detailnější pozornost je věnována úloze a formám matematického modelu požívaného v lineární teorii spojité a diskrétní PID regulace. Podrobně jsou rozpracovány metody syntézy vlastností obvodu a optimalizace parametrů. Je uvážen vliv omezení akčních zásahů, problémy při realizaci.
Osnova
Obvody automatického řízení technických objektů a procesů. Základní pojmy, příklady. Spojité, diskrétní a logické řízení.
Analýza a syntéza obvodů řízení a regulace - úkoly, přístupy.
Úloha a formy matematického modelu.
Lineární teorie spojité a diskrétní PID regulace.
Syntéza vlastností obvodu a optimalizace parametrů.
Vliv omezení akčních zásahů. Stavový popis a návrh stavové regulace.
Osnova cvičení
princip funkce regulačního obvodu, názvosloví, přenosové funkce
bezrozměrné vyjádření
základní regulační funkce - slovní a matematický popis, porovnání, souvislost s geometrickým místem kořenů, simulace, charakteristické znaky a závěry pro bezrozměrné nastaveníP, I a D; kombinace složek
Literatura
Šulc, B., Vítečková, : Teorie a praxe návrhu regulačních obvodů. Monografie ČVUT 2004
Požadavky
znalost terminologie a funkce regulačního obvodu s jednou regulovanou veličinou
znalost návrhu a simulace takového obvodu
problémy realizace
data online/KOS/FS :: [Helpdesk] (hlášení problémů) :: - datum tisku: 21.7.2024, 16:23 © 2011-2022 [CPS] v3.8 (master/18fbb08a/2024-05-30/02:31)