česky  čs
english  en
Inženýrská informatika (2371134)
Katedra:ústav přístrojové a řídící techniky (12110)
Zkratka:Schválen:03.06.2011
Platí do: ??Rozsah:3P+1C
Semestr:*Kredity:4
Zakončení:Z,ZKJazyk výuky:CS
Anotace
Význam informace.. Informační teorie. Kanál, kapacita. Teorie kódování. Kódování dat, značkovací jazyky, XML Kryptografie. OSI referenční model. Přenosová cesta (metalická, optická, bezdrátová). Datové vrstvy. Síťová vrstva, komunikační protokoly, TCP / IP. Digitalizace analogových signálů. Kvantová informace. Genetická informace.
Osnova
1. Úvod. Významy informací. Měření množství informace. Nejistota, entropie.
2. Komunikační kanál, signál, šum. Diskrétní kanál, kapacita, šum.
3. Kontinuální kanál. Logaritmické měřítko pro jednotky použité v
telekomunikaci.
4. Kódování. Teorie, klasifikace. Optimální kódy, datová komprese. Detekce chyb a opravné kódy. Kódová vzdálenost.
5. Kódování dat. Kódování čísel a textů. Unicode. Značkovací jazyky, XML.
6. Kryptografie. Public Key Infrastructure. Certifikační autorita.
7. Referenční model ISO / OSI. Architektura TCP / IP. Přenosové médium.
8. Přenosové vedení. Strukturovaná kabeláž.
9. Přenos v základním a přeneseném pásmu.. Kódování dat, modulace.
10. Optický přenos. Bezdrátový přenos.
11. Datové vrstvy. Rámy. MAC adresy. Technologie sítí.
12. Síť vrstvu. Směrování, TCP / IP protokol.
13. Digitalizace analogových dat. Pulsně kódová modulace (G. 711). Přenos hlasu (telefon) přes IP.
14. Kvantová informace, kvantové počítače. Genetická informace, genetický kód.
Osnova cvičení
1. Úvod. Komunikační kanál. Referenční model ISO/OSI
2. Přenosové vedení metalické.
3. Optická kabeláž, bezdrátový přenos.
4. Datové vrstvy. Sériová komunikace.
5. Síťová vrstva. Komunikační protokoly. TCP / IP architektura.
6. Zabezpečení informací. Kryptografie.
7. Aplikační protokoly. Typické příklady.
Literatura
1. Kocourek, P.: Přenos informace, skriptum FEL ČVUT
2. Svoboda, J. - Šimák, B. - Zeman, T. : Základy teleinformatiky, skriptum FEL ČVUT
3. Vajda, I.: Teorie informace, skritpum FJFI ČVUT
data online/KOS/FS :: [Helpdesk] (hlášení problémů) :: [Obnovit] [Tisk] [Tisk na šířku] © 2011-2022 [CPS] v3.8 (master/18fbb08a/2024-05-30/02:31)