česky  čs
english  en
Programovatelné automaty a vizualizace (2371136)
Katedra:ústav přístrojové a řídící techniky (12110)
Zkratka:PAVISchválen:17.03.2014
Platí do: ??Rozsah:2P+0C+1L
Semestr:*Kredity:4
Zakončení:Z,ZKJazyk výuky:CS
Anotace
Navazuje na předmět Řízení programovatelnými automaty - složitější řídicí systémy, vizualizace
Osnova
1. Základní charakteristiky SCADA systémů
2. SCADA systém Reliance
a) úvod
b)moduly vizualizačního prostředé Reliance
c)základní popis návrhového prostředí
( správce stanic, správce obrázků, správce skriptů, správce plovoucích grafů,...)
d)základní popis runtime prostředí
e)jednoduchý příklad
3. Tvorba vizualizační a dispečerské aplikace pro zadaný model technologického procesu řízeného pomocí PLC
Osnova cvičení
1. Úvod a základní charakteristiky vizualizačních systémů
2. Vizualizační systém Reliance
a) úvod
b)moduly vizualizačního prostředé Reliance
c)základní popis návrhového prostředí
( správce stanic, správce obrázků, správce skriptů, správce plovoucích grafů)
d)základní popis runtime prostředí
e)jednoduchý příklad
3. Tvorba vizualizační a dispečerské aplikace pro zadaný model technologického procesu řízeného pomocí PLC
Literatura
Popis SCADA systému Reliance
Požadavky
Absolvování předmětu Řízení programovatelnými automaty.
data online/KOS/FS :: [Helpdesk] (hlášení problémů) :: [Obnovit] [Tisk] [Tisk na šířku] © 2011-2022 [CPS] v3.8 (master/18fbb08a/2024-05-30/02:31)