Projektování informačních systémů (2371137)
Departments:ústav přístrojové a řídící techniky (12110)
Abbreviation:Approved:11.06.2019
Valid until: ??Range:1P+2C
Semestr:*Credits:4
Completion:Z,ZKLanguage:CS
Annotation
V předmětu se studenti seznámí s procesem softwarové analýzy. Naučí se využívat grafický standard UML (Unified Modeling Language) a některý z CASE sytémů, který standard UML využívá. Dále se naučí provádět lexikální analýzu slovního popisu (zadání) a převod slovního zadání do jazyka diagramů UML. Závěrem kurzu se studenti seznámí s koncepcemi informačních systémů založenými na sémantice.
Teacher's
Ing. Matouš Cejnek Ph.D.
Letní 2023/2024
Ing. Mgr. Jakub Jura Ph.D.
Letní 2023/2024
prof. Ing. Jiří Bíla DrSc.
Letní 2022/2023
Ing. Mgr. Jakub Jura Ph.D.
Letní 2022/2023
prof. Ing. Jiří Bíla DrSc.
Letní 2021/2022
Ing. Mgr. Jakub Jura Ph.D.
Letní 2021/2022
Structure
• Objektově orientovaný přístup k návrhu informačních systémů
• UML (Unified Modeling Language) pro popis IS
• Lexikální analýza a syntéza diagramu tříd
• Stavový diagram UML a jeho syntéza
• Algebraická a výpočetní reprezentace stavového diagramu
• Sekvenční diagram UML, tvorba scénářů a syntéza sekvenčního diagramu
• Diagram aktivit a diagram případů použití
• Architektury informačních systémů
• Počítačová podpora softwarového inženýrství (CASE), generování kódu
• Sémantický web, XML, XML transformace
• Sémantická vzdálenost a sémantický diferenciál
• Počítačové ontologie
• Aplikace UML v průmyslových řídicích systémech
Structure of tutorial
C1. Objektově orientované metodologie. OMT.
C2. Metodologie analýzy a návrhu. OMT. Příklady.
C3. UML. Třídový diagram.
C4. UML. Stavový diagram.
C5. UML. Sekvenční diagramy.
C6. UML pro konceptuální navrhování.
C7. Rational Rose.
C8. Rational Rose.
C9. Ukázky a řešení generování kódu.
C10. Aplikace. Zadání seminárních prací.
C11. Aplikace. První kontrolní den testování postupu seminárních prací.
C12. Aplikace.
C13. Formálně logická cesta.
C14. Odevzdání seminárních prací. Zápočty.
Literarture
• „OMG / UML", OMG - Object Management Group. [Online]. Dostupné z: http://www.omg.org/spec/UML
• M. Fowler, Destilované UML. Praha: Grada, 2009
• M. Page-Jones, Základy objektově orientovaného návrhu v UML. Praha: Grada, 2001
• P. Burian, Webové a agentové technologie. Praha: Grada, 2012
Requirements
1.Objektově orientované metodologie analýzy a návrhu programových systémů.
2.Metodologie OMT.
3.UML jako modelovací prostředek. (Celková charakteristika).4.Objektový diagram UML.
5.Stavový diagram UML.
6.Sekvenční diagram UML. (Příklad).
7.Diagram aktivit a diagram spolupráce.


10.Řešení analýzy a návrhu složitého programového celku (včetně užití "use cases").
11.Vyžití UML pro konceptuální navrhování.
12.CASE systémy.
13.Rational Rose EE.
Keywords
OMT, UML, Rational Rose, code generation
data online/KOS/FS :: [Helpdesk] (hlášení problémů) :: - print date: 20.7.2024, 19:59 © 2011-2022 [CPS] v3.8 (master/18fbb08a/2024-05-30/02:31)