česky  čs
english  en
Algoritmy pro inženýrskou informatiku (2371526)
Departments:ústav přístrojové a řídící techniky (12110)
Abbreviation:AIIApproved:03.06.2011
Valid until: ??Range:2P+1C
Semestr:*Credits:4
Completion:Z,ZKLanguage:CS
Annotation
Základní pojmy: algoritmus, paralelismus, reentrance. Pojem programu a procesu. Zobrazení dat, 4GL, vizuální programování. Strukturované programování - strukturované příkazy, datové typy. Jazyk Pascal (Delphi): blok a jeho náležitosti, program, deklarace procedur a funkcí, parametry (funkcionální), příkazy jazyka, standardní procedury a funkce. Abstraktní datové typy: tabulka, zásobník, fronta, seznam, strom. Binární strom, AVL strom. Abstraktní operace a algoritmy: vyhledávání, třídění, interpolace, iterace, rekurze, backtracking.
Structure
Big-O notace.
Algoritmy s čísly - kryptografie, universální hashing, rozděl-a-panuj, rekurentní relace, mergesort, rychlá Fourierova transformace.
Hledání do hloubky v grafu s/bez vyznačení směru hran, silně vázané komponenty.
Cesty v grafu - vzdálenosti, prohledávání breadth-first, délka hran, Dijkstrův algoritmus, implementace fronty s prioritami, nejkratší cesta v grafu se zápornými délkami hran, nejkratší cesta v acyklicky směrovém grafu.
Žravé algoritmy - Minimum spanning trees, Huffmanovo kódování, Hornova formule.
Structure of tutorial
Spouštění programů v učebně, konta a zadání úloh
Jednoduchý program
Číselné proměnné
Podmíněný příkaz. Timer.
Pole, cyklus, konstanty (i typované)
Texty, opendialog, a ...
Cykly, náhodné proměnné, třídění.
Druhé okno programu, další komponenty.
OnMouseMove, Canvas.
Canvas - psaní textů, obdélníky, graf funkce.
Tisk z programů v Delphi.
Dynamické datové struktury. Úspora místa, zásobník, fronta, řetěz, tabulka, strom.
Literarture
0. S. Dasgupta, C. H. Papadimitriou, and U. V. Vazirani:Algorithm. Dostupné online: www.cs.berkeley.edu/~vazirani/algorithms/ (pouze kapitoly 1 až 5).

1. Kokeš, Josef: Algoritmy pro inženýrskou informatiku. Skriptum ČVUT, 2006

2. Wirth, N.: Algoritmy a struktúry údajov, ALFA, Bratislava 1981.

3. Cormen, Leiserson, Rivest, Stein: Introduction to Algorithms (standardní VŠ učebnice v USA, vyšla ve 45 vydáních)

4. Wroblewski, Piotr: Algoritmy. Computer Press, Brno, 2004

5. Cantu, Marco: Mastering Delphi 7. Sybex 2003 (1011 pages) - existuje též český překlad Mistrovství v Delphi (Grada)

6. Lischner, Ray: Delphi in a Nutshell. O'Reilly, 2002

7. Borland: Delphi Developer's Guide. Borland Software Corporation, CA, USA

8. Šindelář, Jan: Tipy a triky v Delphi. Webový kurs na stránkách www.zive.cz

9. Kadlec, Václav: Umíme to s Delphi. Webový kurs na stránkách www.zive.cz

Přednášející: josef.kokes@fs.cvut.cz
Requirements
Ke zkoušce jsou předepsány znalosti v rozsahu přednášek.

Na cvičení studenti obdrží zadání 3 příkladů k vypracování.
data online/KOS/FS :: [Helpdesk] (hlášení problémů) :: [Reload] [Print] [Print wide] © 2011-2022 [CPS] v3.8 (master/18fbb08a/2024-05-30/02:31)