česky  čs
english  en
Řídící systémy (2371705)
Katedra:ústav přístrojové a řídící techniky (12110)
Zkratka:Schválen:12.05.2008
Platí do: ??Rozsah:2P+2C
Semestr:*Kredity:5
Zakončení:Z,ZKJazyk výuky:CS
Anotace
Předmět je zaměřen na vysvětlení základních pojmů a vztahů z oblasti automatického řízení. Postupně jsou probrány základní pojmy a vztahy z oblasti identifikace, modelování, simulace a řízení technologických procesů. Je věnována pozornost jednoduchým i rozvětveným regulačním obvodům, analogovému i číslicovému řízení, jednoparametrovému i víceparametrovému řízení. Předmět seznamuje se strukturou a funkcí integrovaných počítačových řídicích a informačních systémů.
Osnova
- Technologické schéma, blokové schéma, skladba regulačního obvodu, označování měřících a řídicích obvodů v technologických schématech
- Typy regulačních obvodů
- Analytická identifikace technologických procesů
- Experimentální identifikace technologických procesů
- Modelování a simulace procesů
- Statické a dynamické vlastnosti systémů, linearizace, operátorový a frekvenční přenos, přechodová, impulsní a frekvenční charakteristika
- Stabilita, fázovost, kriteria stability
- Principy řízení (ovládání, regulace)
- Diskretizace, vzorkování
- Lineární analogové a číslicové regulátory
- Analýza chování URO (stabilita, kvalita řízení)
- Syntéza řízení SISO systémů
- Syntéza mnohorozměrového regulačního obvodu (autonomnost, invariantnost)
- Dohlížející řízení (supervisory control)
Osnova cvičení
1. Příklady technologického procesu, označování měřících a řídicích obvodů, blokové schéma
2. Příklad na analýzu technologického procesu
3. Příklady na experimentální identifikaci z přechodové charakteristiky
4. Příklady na určení statických charakteristik systému, linearizaci a určení operátorového přenosu modelu systému
5. Stanovení frekvenční charakteristiky zadaného dynamického systému
6. Příklady na diskretizaci a vzorkování
7. Modelování a simulace dynamických vlastností systémů využitím SW nástroje Matlab/Simulink
8. Příklady na určení výsledného přenosu rozvětveného obvodu
9.-10. Příklady na posouzení stability, fázovosti a kmitavosti systému využitím SW nástroje Matlab
11.-13. Modelování a syntéza řízení procesu (stanovení parametrů PID regulátorů, Smithův prediktor, IMC) využitím SW nástroje Matlab/Simulink
14. Závěrečné teoretické cvičení - zápočet, konzultace
Literatura
Zítek, P. - Hofreiter, M. - Hlava, J.: "Automatické řízení", 2006, ČVUT
Hofreiter, M. a kolektiv : " Příklady a návody z automatického řízení", 2006, ČVUT
Hofreiter, M.: "Identifikace systémů I", 2009, ČVUT
Hofreiter, M.: "Demonstrované aktuální nástroje návrhu automatického řízení pro praxi", 2009, DIMART


Požadavky
1. Označování měřících a řídicích obvodů v technologických schématech,
2. Rozvětvené regulační obvody;
3. Analytická a experimentální identifikace;
4. Statické a dynamické vlastnosti systémů, linearita, stabilita, fázovost, frekvenční, přechodová a impulsní charakteristika, operátorový a frekvenční přenos;
5. Principy řízení (ovládání, regulace), lineární analogové a číslicové regulátory, vzorkování
6. Analýza chování uzavřeného regulačního obvodu, stabilita, (kriteria stability, fázovost, kvalita řízení)
7. Syntéza jednoroměrových regulačních obvodů;
8. Řízení neminimálně fázových systémů (Smithův prediktor, IMC);
9. Syntéza mnohorozměrového regulačního obvodu (autonomnost, invariantnost);
10. Dohlížející řízení (supervisory control);
Klíčová slova
automatické řízení, identifikace, modelování, regulace, ovládání
data online/KOS/FS :: [Helpdesk] (hlášení problémů) :: [Obnovit] [Tisk] [Tisk na šířku] © 2011-2022 [CPS] v3.8 (master/18fbb08a/2024-05-30/02:31)