česky  čs
english  en
Neelektrické pohony (2372027)
Departments:ústav přístrojové a řídící techniky (12110)
Abbreviation:NEPApproved:11.06.2019
Valid until: ??Range:1P+0C+2L
Semestr:*Credits:4
Completion:KZLanguage:CS
Annotation
Moderní pneumatické a hydraulické prostředky automatického řízení, návrh sekvenčních obvodů a jejich simulace v SW.
Teacher's
Ing. Marie Martinásková Ph.D.
Zimní 2023/2024
Dr. Goran Simeunovič Ph.D.
Zimní 2023/2024
Ing. Marie Martinásková Ph.D.
Zimní 2022/2023
Dr. Goran Simeunovič Ph.D.
Zimní 2022/2023
Ing. Marie Martinásková Ph.D.
Zimní 2021/2022
Dr. Goran Simeunovič Ph.D.
Zimní 2021/2022
Structure
• Klasifikace prostředků automatického řízení
• Výroba, úprava a rozvod stlačeného vzduchu, vlastností stlačeného vzduchu
• Pneumatické akční členy a snímače - konstrukce, funkce, aplikační oblasti
• Pneumatické rozvaděče - konstrukce, funkce a aplikace. Ventilové terminály - kategorie, aplikační oblasti. Digitální pneumatika
• Výstavba pneumatických obvodů a standardizace výkresové dokumentace
• Návrh a simulace pneumatických systémů a dimenzování pneumatických prvků
• Hydraulické akční členy, snímače a hydraulické rozvaděče - teoretické zaklady
• Návrh a simulace hydraulických systémů a dimenzování hydraulických prvků
• Sekvenční pneumatické a hydraulické obvody – I
• Sekvenční pneumatické a hydraulické obvody – II
• SW prostředky pro návrh a simulaci pneumatických a hydraulických systémů, aplikační příklady
• Pokročilé metody řízení pneumatických a hydraulických systémů
• Bezpečnost pneumatických a hydraulických systémů
Literarture
• Hlava, J.: Prostředky automatického řízení, ČVUT, Praha 2000
• Chlebný,J. a kol..:Automatizace a automatizační technika 3- Prostředky automatického řízení, CPress, Praha 2009
• Fruh. K. F a kol.: Handbuch der Prozess-automatisierung,Oldenbourg Industrieverlag 2007
data online/KOS/FS :: [Helpdesk] (hlášení problémů) :: [Reload] [Print] [Print wide] © 2011-2022 [CPS] v3.8 (master/18fbb08a/2024-05-30/02:31)