česky  čs
english  en
Systémy pro visualizaci a sběr dat (2372035)
Departments:ústav přístrojové a řídící techniky (12110)
Abbreviation:SVSDApproved:11.06.2019
Valid until: ??Range:1P+0C+2L
Semestr:*Credits:4
Completion:KZLanguage:CS
Annotation
V předmětu se studenti seznámí s principy fungování SCADA systémů a rozhraní člověk / stroj (HMI). Budou se zabývat tvorbou průmyslových vizualizací, programováním skriptů, hodnocením návrhů SCADA/HMI, virtualizací a koncepty iniciativy P4.0 aplikované v oblasti vyspělého průmyslového řízení.
Teacher's
Ing. Mgr. Jakub Jura Ph.D.
Zimní 2023/2024
Ing. Cyril Oswald Ph.D.
Zimní 2023/2024
Ing. Mgr. Jakub Jura Ph.D.
Zimní 2022/2023
Ing. Cyril Oswald Ph.D.
Zimní 2022/2023
Ing. Mgr. Jakub Jura Ph.D.
Zimní 2021/2022
Ing. Cyril Oswald Ph.D.
Zimní 2021/2022
Structure
• SCADA systémy pro vizualizaci průmyslových procesů. Základní funkce, koncepce, výrobci, aplikace
• Připojení SCADA k řídicímu systému. OPC a OPC UA
• Algoritmy sběru dat na úrovni PLC – SCADA. Zásobníky a algoritmy jejich řízení
• Přehled hlavních funkcionalit SCADA systémů
• Grafický návrh rozhraní člověk / stroj (HMI). Grafické konvence a psychologické zákonitosti návrhu
• Kognitivní ergonomie. Spolehlivost systémů člověk-stroj
• Hodnocení grafického návrhu HMI pomocí metody trasování očních pohybů. Intuitvnost vs. spolehlivost rozhraní.
• Operátorské panely a operátorské řízení, koncepce jejich připojení k řídicímu systému, princip Embeded Cognition
• Skriptování v SCADA systémech
• Vyhodnocení dat, průmyslová statistika a datamining
• Virtuální spuštění a virtualizace PLC a SCADA/HMI
• Vyspělé architektury distribuovaných řídicích a výpočetních systémů
• Etické a futurologické aspekty vyspělé automatizace výroby v duchu iniciativy Průmysl 4.0
Literarture
• S. G. McCrady, Designing SCADA application software: a practical approach. Amsterdam ; Singapore: Elsevier Science, 2013.
• J. Jura, „Laboratoř programovatelných automatů", Laboratoř programovatelných automatů. [Online]. Dostupné z: http://iat.fs.cvut.cz/109/.
• M. Martinásková, L. Šmejkal, České vysoké učení technické v Praze, a Strojní fakulta, Řízení programovatelnými automaty. Praha: Vydavatelství ČVUT, 2004.
• W. Bolton, Programmable logic controllers, Sixth edition. Amsterdam: Newnes, 2015.
data online/KOS/FS :: [Helpdesk] (hlášení problémů) :: [Reload] [Print] [Print wide] © 2011-2022 [CPS] v3.8 (master/18fbb08a/2024-05-30/02:31)