Systémy pro visualizaci a sběr dat (2372035)
Katedra:ústav přístrojové a řídící techniky (12110)
Zkratka:SVSDSchválen:11.06.2019
Platí do: ??Rozsah:1P+0C+2L
Semestr:*Kredity:4
Zakončení:KZJazyk výuky:CS
Anotace
V předmětu se studenti seznámí s principy fungování SCADA systémů a rozhraní člověk / stroj (HMI). Budou se zabývat tvorbou průmyslových vizualizací, programováním skriptů, hodnocením návrhů SCADA/HMI, virtualizací a koncepty iniciativy P4.0 aplikované v oblasti vyspělého průmyslového řízení.
Vyučující
Ing. Mgr. Jakub Jura Ph.D.
Zimní 2023/2024
Ing. Cyril Oswald Ph.D.
Zimní 2023/2024
Ing. Mgr. Jakub Jura Ph.D.
Zimní 2022/2023
Ing. Cyril Oswald Ph.D.
Zimní 2022/2023
Ing. Mgr. Jakub Jura Ph.D.
Zimní 2021/2022
Ing. Cyril Oswald Ph.D.
Zimní 2021/2022
Osnova
• SCADA systémy pro vizualizaci průmyslových procesů. Základní funkce, koncepce, výrobci, aplikace
• Připojení SCADA k řídicímu systému. OPC a OPC UA
• Algoritmy sběru dat na úrovni PLC – SCADA. Zásobníky a algoritmy jejich řízení
• Přehled hlavních funkcionalit SCADA systémů
• Grafický návrh rozhraní člověk / stroj (HMI). Grafické konvence a psychologické zákonitosti návrhu
• Kognitivní ergonomie. Spolehlivost systémů člověk-stroj
• Hodnocení grafického návrhu HMI pomocí metody trasování očních pohybů. Intuitvnost vs. spolehlivost rozhraní.
• Operátorské panely a operátorské řízení, koncepce jejich připojení k řídicímu systému, princip Embeded Cognition
• Skriptování v SCADA systémech
• Vyhodnocení dat, průmyslová statistika a datamining
• Virtuální spuštění a virtualizace PLC a SCADA/HMI
• Vyspělé architektury distribuovaných řídicích a výpočetních systémů
• Etické a futurologické aspekty vyspělé automatizace výroby v duchu iniciativy Průmysl 4.0
Literatura
• S. G. McCrady, Designing SCADA application software: a practical approach. Amsterdam ; Singapore: Elsevier Science, 2013.
• J. Jura, „Laboratoř programovatelných automatů", Laboratoř programovatelných automatů. [Online]. Dostupné z: http://iat.fs.cvut.cz/109/.
• M. Martinásková, L. Šmejkal, České vysoké učení technické v Praze, a Strojní fakulta, Řízení programovatelnými automaty. Praha: Vydavatelství ČVUT, 2004.
• W. Bolton, Programmable logic controllers, Sixth edition. Amsterdam: Newnes, 2015.
data online/KOS/FS :: [Helpdesk] (hlášení problémů) :: - datum tisku: 18.6.2024, 8:52 © 2011-2022 [CPS] v3.8 (master/18fbb08a/2024-05-30/02:31)