Softwarové nástroje pro studium (2372042)
Katedra:ústav přístrojové a řídící techniky (12110)
Zkratka:SNSSchválen:31.05.2022
Platí do: ??Rozsah:1P+1C+0L
Semestr:Kredity:3
Zakončení:KZJazyk výuky:CS
Anotace
Doplnění znalostí studentů na úroveň, které je požadována pro zpracování technických dokumentů, jako je vyhodnocení měření, výsledný referát projektů nebo závěrečná práce.
Vyučující
Ing. Matouš Cejnek Ph.D.
Zimní 2023/2024
Ing. Vladimír Hlaváč Ph.D.
Zimní 2023/2024
Ing. Matouš Cejnek Ph.D.
Zimní 2022/2023
Ing. Vladimír Hlaváč Ph.D.
Zimní 2022/2023
Ing. Růžena Petrová Ph.D.
Zimní 2022/2023
Osnova
• Informační systémy a systémy podpory studia používané na ČVUT v Praze, bezpečnostní zásady
• Počítačový program jako model reálného problému
• Datové struktury a operace nad nimi
• Algoritmizace problému a zápis příslušného algoritmu
• Programovací nástroje – jazyky (C, MatLab, Python, …)
• Programovací nástroje pro web.
Přednášky dále obsahují ukázky řešení náročnějších částí úkolů ze cvičení.
Osnova cvičení
1. Kontrola studentských kont, konfigurace klientských programů.Práce s počítačovými a informačními systémy fakulty. KOS, elektronická pošta, použití WiFi, vzdálené plochy a úložiště dat. Úvod do tvorby dokumentů (MS Word).
2. Dokument typu odborného článku v rozsahu dvou stran.
MS Word případně LibreOffice nebo OpenOffice, naformátovaný dokument typu odborného článku s pokročilými prvky podle zadání
3. Řešení zadaného problému s použitím vědecko-technických výpočtů v programu MS Excel (nebo Calc)
Zpracování naměřených hodnot, grafický výstup, výpočet funkce, vizualizace dat - řešení zadané úlohy.
4. Řešení zadaného problému s použitím vědecko-technických výpočtů v programu Matlab, Maple (nebo Python)
Zpracování naměřených hodnot, grafický výstup, výpočet funkce, řešení rovnice, práce s maticemi, vizualizaci dat - řešení zadané úlohy.
5. Příprava a publikování WWW stránky podle zadání s použitím HTML/XHTML editoru. Musí obsahovat hypertextové odkazy, grafické prvky a matematické vztahy, CSS - tag div. Umístění na Internet.
6. Vypracování rešerše na odborné téma.
Knihovny ČVUT, online katalog , STK,..., elektronické informační zdroje vědeckých publikací,vědecké časopisy, sborníky konferencí, online knihy, digital object identifier (DOI).
7. Závěrečný test
Literatura
Pecinovský, Josef, and Rudolf Pecinovský. Office 2019: & Office 365: průvodce uživatele. Grada Publishing, 2019.
Rybička, J. "LATEX pro začátečníky, 3. vydání." Konvoj & CSTUG, Brno (2003).
Zaplatílek, Karel, and Bohuslav Doňar. Matlab pro začátečníky. BEN-technická literatura, 2005.
data online/KOS/FS :: [Helpdesk] (hlášení problémů) :: - datum tisku: 15.7.2024, 2:05 © 2011-2022 [CPS] v3.8 (master/18fbb08a/2024-05-30/02:31)