česky  čs
english  en
Technická měření (2372083)
Katedra:ústav přístrojové a řídící techniky (12110)
Zkratka:TEMSchválen:01.04.2011
Platí do: ??Rozsah:1P+0C+2L
Semestr:*Kredity:3
Zakončení:KZJazyk výuky:CS
Anotace
Elektrická měření neelektrických veličin (teplota, poloha, síla, krouticí moment, zrychlení), principy snímačů a jejich správné použití. Kalibrace a ověřování měřidel. Nejistoty měření.
Vyučující
Ing. Vladimír Hlaváč Ph.D.
Zimní 2023/2024
doc. Ing. Martin Novák Ph.D.
Zimní 2023/2024
Ing. Vladimír Hlaváč Ph.D.
Zimní 2022/2023
doc. Ing. Martin Novák Ph.D.
Zimní 2022/2023
Ing. Vladimír Hlaváč Ph.D.
Zimní 2021/2022
doc. Ing. Martin Novák Ph.D.
Zimní 2021/2022
Osnova
• Statické vlastnosti – měřicí řetězec, statická a uživatelská charakteristika, citlivost, absolutní a relativní chyba, nejistoty, určení nejistot pro různé typy přístrojů
• Dynamické vlastnosti – přechodová charakteristiky, časová konstanta a její experimentální stanovení, dynamické systémy 1. a 2. řádu, Unifikované průmyslové signály, jejich aplikace a vlastnosti, Umísťování kontaktních snímačů teploty
• Kontaktní snímače teploty – termočlánky, odporové snímače, termistory – u všech se zaměřením na princip měření, využitelný rozsah, použitelnou přesnost, zásady správná instalace, příklady průmyslových aplikací. Obvody pro odporové snímače teploty
• Bezkontatní snímače teploty – princip měření, emisivita, adsorpce, pyrometry, IR teploměry a termokamery, zásady správného použití, příklady průmyslových aplikací
• Síla, moment – tenzometry, princip, významné vlastnosti, citlivost na změny teploty, teplotní kompenzace, můstkové obvody pro tenzometry, stovnání citlivostí a teplotního ovlivnění, zásady umísťování, deformační členy, tenzometrické snímače momentu, příklady průmyslových aplikací
• Poloha I – odporové a indukční snímače polohy, absolutní vs. relativní snímače, analogové vs. digitální, spojité vs. proximitní, snímače pro lineární nebo úhlové natočení, zásady správného použití snímače
• Poloha II – kapacitní a optické, Inkrementální snímače, Mikrovlné, Proximitní snímače, příklady průmyslových aplikací

Osnova cvičení
1. Nejistoty měření
2. Optika I
3. Optika II
4. Kontaktní snímače teploty I
5. Kontaktní snímače teploty II
6. Bezkontaktní snímače teploty
7. Síla
8. Poloha I
9. Poloha II
10. Moment
11. Poloha III
12. Otáčky
13. Rychlost, zrychlení

Literatura
Master Book on Sensors parts A, B, Editors: P. Ripka and A. Tipek, 2003, signatura jednoho z exemplářů v NTK: TK7872.D48 M37 2003

Jenčík J., Volf J. a kol., Technická měření, Vydavatelství ČVUT, 2000, ISBN 80-01-02138-6

Measurement, Instrumentation, and Sensors Handbook, Second Edition Spatial, Mechanical, Thermal, and Radiation Measurement, John G . Webster and Halit Eren, CRC Press 2014, Print ISBN: 978-1-4398-4888-3, eBook ISBN: 978-1-4398-4889-0
Klíčová slova
měření, nejistoty, přesnost, teplota, tlak, poloha, rychlost, průtok, výška hladiny
data online/KOS/FS :: [Helpdesk] (hlášení problémů) :: [Obnovit] [Tisk] [Tisk na šířku] © 2011-2022 [CPS] v3.8 (master/18fbb08a/2024-05-30/02:31)