česky  čs
english  en
Simulační programování - Matlab (2372086)
Katedra:ústav přístrojové a řídící techniky (12110)
Zkratka:Schválen:03.06.2011
Platí do: ??Rozsah:1P+1C
Semestr:*Kredity:3
Zakončení:KZJazyk výuky:CS
Anotace
Předmět je zaměřen na seznámení s metodami návrhu matematických modelů v inženýrské praxi a na řešení komplexních inženýrských výpočtů pomocí matematického a simulačního softwaru Matlab, Simulink, a to včetně vizalizace výsledků.
Osnova
* Přehled matematického softwaru a jeho využití pro řešení komplexních inženýrských výpočtů, úvod do programu Matlab, základní a maticové funkce, jednoduchá grafika.

* Symbolické výpočty v Matlabu, Symbolic math toolbox.

* Matlab jako programovací prostředí.

* Grafické prostředí programu Matlab a tvorba grafického uživatelského rozhraní
(2 přednášky).
* Úvod do matematického modelování, tvorba modelů v programu Matlab-Simulink.

* Numerické metody v matematickém modelování a jejich implementace v prostředí Matlab-Simulink.

* Vybrané inženýrské aplikace v programu Matlab-Simulink.
Osnova cvičení
Seznámení a práce s programem Matlab, řešení komplexních úloh. Definice a typy proměnných, práce s m-soubory, vytvoření uživatelské funkce, práce s maticemi. Seznámení s toolboxy Matlabu. Vizualizace výsledků - typy grafů. Tvorba grafického uživatelského rozhraní GUI. Symbolické výpočty v progamu Matlab.
Využití programu Matlab-Simulink pro tvorbu matematických modelů. Numerické řešení diferenciálních rovnic.
Literatura
Klíčová slova
Matlab, Simulink, modelování, technické výpořty, programování
data online/KOS/FS :: [Helpdesk] (hlášení problémů) :: [Obnovit] [Tisk] [Tisk na šířku] © 2011-2022 [CPS] v3.8 (master/18fbb08a/2024-05-30/02:31)