Oborový projekt II. (2372122)
Katedra:ústav přístrojové a řídící techniky (12110)
Zkratka:OP2Schválen:11.06.2019
Platí do: ??Rozsah:0P+4C+0L
Semestr:Kredity:4
Zakončení:KZJazyk výuky:CS
Anotace
Student pracuje na projektu, který předchází řešení bakalářské práce. Samostatně se seznamuje s problematikou, shromažďuje požadavky na materiální zajištění a programové vybavení poskytované nebo nasmlouvané ústavem, podle řešeného problému vykonává případné experimenty, shromažďuje data apod.
Osnova
Projektová výuka (namá přednášky).
Literatura
data online/KOS/FS :: [Helpdesk] (hlášení problémů) :: - datum tisku: 28.5.2024, 14:59 © 2011-2022 [CPS] v3.8 (master/4ba2e75e/2023-03-03/01:20)