česky  čs
english  en
Diplomová práce (2372995)
Departments:ústav přístrojové a řídící techniky (12110)
Abbreviation:Approved:26.05.2004
Valid until: ??Range:-
Semestr:*Credits:20
Completion:KZLanguage:CS
Annotation
Studenti řeší pod vedením odborných pracovníků individuálně
předělená témata z oboru PŘT, které po odevzdání budou obhajovat jako diplomovou práci.
Structure
nemá
Structure of tutorial
individuální práce
Literarture
dle pokynů vedoucího bakalářské práce
Requirements
odevzdat diplomovou práci
data online/KOS/FS :: [Helpdesk] (hlášení problémů) :: [Reload] [Print] [Print wide] © 2011-2022 [CPS] v3.8 (master/4ba2e75e/2023-03-03/01:20)