česky  čs
english  en
Řízení autonomních robotů (2373025)
Departments:ústav přístrojové a řídící techniky (12110)
Abbreviation:ŘARApproved:31.05.2022
Valid until: ??Range:0P+2C+0L
Semestr:Credits:2
Completion:ZLanguage:CS
Annotation
V předmětu se studenti seznámí se základními pojmy z oblasti robotiky a prakticky si vyzkouší navrhnout, sestavit a naprogramovat robota s využitím robotické stavebnice. Předmět je určen především pro studenty druhého ročníku, kteří mají zájem se s tématikou řízení robotů (a zvláště pak robotů autonomních) seznámit. Předmět je koncipován jako úvod do problematiky a nevyžaduje předběžné znalosti z dané oblasti.
Structure
• Přehled aplikací robotiky.
• Principy řízení robotů
• Základní mechanické konstrukce robotů.
• Řízení pohybu robotů.
• Vnímání robotů - senzorika.
• Obecné algoritmy řízení.
• Vyšší algoritmy řízení robotů.
• Komunikace robotů.
• Projektová výuka - týmová práce na vývoji robota.
• Soutěž robotů.
Literarture
Kolíbal, Z., Blecha, P., Knoflíček, R., Singule, V., Kárník, L., Blecha, R., Bradáč, F., Pavlík, J., Kuleba, T., Pochylý, A. Roboty a robotizované výrobní technologie. 1. vyd. Havlíčkův Brod: Vutium, 2016. 786 s. ISBN 978-80-214-4828-5.
Smrček, J., Hajduk, M., Bobovský, Z., Jánoš, R. Robotika, Metodika nasadzovania servisných robotov. 1. vyd. Košice: Technická univerzita v Košiciach, 2013. 203 s. ISBN 978-50-553-1523-2.
Mihola, M. Návrh a analýza lokomočního subsystému servisního robotu pro pohyb ve členitém terénu: disertační práce. Ostrava: VŠB - TU Ostrava, 2011. 139 s.
Kot, T. Využití virtuální reality při řízení mobilních robotů v bezpečnostním inženýrství: disertační práce. Ostrava: VŠB - TU Ostrava, 2011. 141 s.
data online/KOS/FS :: [Helpdesk] (hlášení problémů) :: [Reload] [Print] [Print wide] © 2011-2022 [CPS] v3.8 (master/18fbb08a/2024-05-30/02:31)