Úvod do řízení robotů (2373040)
Katedra:ústav přístrojové a řídící techniky (12110)
Zkratka:URRSchválen:11.06.2019
Platí do: ??Rozsah:0P+0C+2L
Semestr:*Kredity:2
Zakončení:ZJazyk výuky:CS
Anotace
V předmětu se studenti seznámí se základními pojmy z oblasti robotiky a prakticky si vyzkouší navrhnout, sestavit a naprogramovat robota s využitím robotické stavebnice.
Předmět je určen pro studenty, kteří mají zájem se s tématikou řízení robotů (a zvláště pak robotů autonomních) seznámit. Předmět je koncipován jako úvod do problematiky a nevyžaduje předběžné znalosti z dané oblasti. Studenti, kteří budou mít zájem se problematikou dále zabývat, mohou pokračovat předmětem Konstrukce malých robotů (KMR, 2146003)
Osnova
1)Přehled aplikací robotiky.
2)Principy řízení robotů
3)Základní mechanické konstrukce robotů.
4) Řízení pohybu robotů.
5)Vnímání robotů - senzorika.
6)Obecné algoritmy řízení.
7)Vyšší algoritmy řízení robotů.
8)Komunikace robotů.
9-12)Projektová výuka - týmová práce na vývoji robota.
13)Soutěž robotů.
14)Zápočet.
Literatura
Kolíbal, Z., Blecha, P., Knoflíček, R., Singule, V., Kárník, L., Blecha, R., Bradáč, F., Pavlík, J., Kuleba, T., Pochylý, A. Roboty a robotizované výrobní technologie. 1. vyd. Havlíčkův Brod : Vutium, 2016. 786 s. ISBN 978-80-214-4828-5.
Smrček, J., Hajduk, M., Bobovský, Z., Jánoš, R. Robotika, Metodika nasadzovania servisných robotov. 1. vyd. Košice : Technická univerzita v Košiciach, 2013. 203 s. ISBN 978-50-553-1523-2.
Mihola, M. Návrh a analýza lokomočního subsystému servisního robotu pro pohyb ve členitém terénu : disertační práce. Ostrava : VŠB - TU Ostrava, 2011. 139 s.
Kot, T. Využití virtuální reality při řízení mobilních robotů v bezpečnostním inženýrství : disertační práce. Ostrava : VŠB - TU Ostrava, 2011. 141 s.
Klíčová slova
robot; vnímání; senzory; rozhodování; reaktivní robot; reprezentace prostředí; soutěž robotů; robofotbal.
data online/KOS/FS :: [Helpdesk] (hlášení problémů) :: - datum tisku: 20.6.2024, 2:36 © 2011-2022 [CPS] v3.8 (master/18fbb08a/2024-05-30/02:31)