Projekt I. (2373111)
Katedra:ústav přístrojové a řídící techniky (12110)
Zkratka:Schválen:03.06.2011
Platí do: ??Rozsah:0P+5C
Semestr:*Kredity:5
Zakončení:ZJazyk výuky:CS
Anotace
Praktické seznámení s užíváním software typu PLM (Process Life Management) COMOS pro účely moderních způsobů projektování při návrhu výrobně-technologických procesů. Součástí je zpracování projektu v oblasti procesní techniky.
Osnova
Literatura
data online/KOS/FS :: [Helpdesk] (hlášení problémů) :: - datum tisku: 20.7.2024, 20:42 © 2011-2022 [CPS] v3.8 (master/18fbb08a/2024-05-30/02:31)