Projekt I. (2373131)
Katedra:ústav přístrojové a řídící techniky (12110)
Zkratka:PRO1Schválen:11.06.2019
Platí do: ??Rozsah:0P+5C
Semestr:*Kredity:6
Zakončení:ZJazyk výuky:CS
Anotace
Projektová výuka – studenti si vyberou problematiku, na kterou se budou v dalším studiu specializovat. Pod vedením jednotlivých vyučujících ústavu, kteří vypsali příslušný projekt, problematiku nastudují a v týmu řeší. Přednostně spolupracují dva nebo tři studenti na řešení jedné oblasti a vzájemně si vypomáhají (podpora týmové práce). V průběhu semestru se předpokládají pravidelné konzultace s vedoucím skupiny. Další koordinace může být elektronická, na základě sdílených dat a výsledků. Studenti podávají zprávu a prezentují výsledky společně. Garant předmětu organizuje dvě schůzky na začátku semestru (seznámení s požadavky a schválení/přiřazení studentů k jednotlivým projektům) a závěrečnou prezentaci v posledním týdnu semestru.
Osnova
Literatura
data online/KOS/FS :: [Helpdesk] (hlášení problémů) :: - datum tisku: 21.6.2024, 2:37 © 2011-2022 [CPS] v3.8 (master/18fbb08a/2024-05-30/02:31)