česky  čs
english  en
Projekt II. (2373132)
Katedra:ústav přístrojové a řídící techniky (12110)
Zkratka:PRO2Schválen:11.06.2019
Platí do: ??Rozsah:0P+6C
Semestr:*Kredity:6
Zakončení:ZJazyk výuky:CS
Anotace
Další přípravný projekt pro závěrečnou kvalifikační práci. Studenti rozpracovávají tématiku, zvolenou v rámci Projektu I, nebo si volí nové téma. Dle možností spolupráce více studentů na vzájemně souvisejících tématech. Cílem je prostudovat problematiku, v jejímž rámci bude zadána diplomová práce. Zahrnuje sepsání závěrečné zprávy a prezentaci výsledků před ostatními studenty, vedoucími projektů a zvanými hosty.
Osnova
Osnova cvičení
Literatura
Požadavky
Klíčová slova
data online/KOS/FS :: [Helpdesk] (hlášení problémů) :: [Obnovit] [Tisk] [Tisk na šířku] © 2011-2017 [CPS] v3.7 (master/180e4e5a/2019-10-09/02:51)