Bakalářská práce (2373992)
Departments:ústav přístrojové a řídící techniky (12110)
Abbreviation:Approved:11.06.2019
Valid until: ??Range:0P+8C
Semestr:*Credits:8
Completion:ZLanguage:CS
Annotation
Studenti řeší pod vedením odborných pracovníků individuálně zvolená témata, které po odevzdání budou obhajovat jako bakalářskou práci. Témata v oblasti řízení, měření, informatiky (databází, webových aplikací, umělé inteligence), elektrotechniky a elektroniky, mechatroniky, výzkumné, laboratorní a výukové robotiky, konstrukce a technologie přístrojové techniky, popřípadě z jiné oblasti, individuálně dohodnutá na návh studenta.
Structure
nemá
Structure of tutorial
individuální práce
Literarture
dle pokynů vedoucího bakalářské práce
Requirements
odevzdat diplomovou práci
data online/KOS/FS :: [Helpdesk] (hlášení problémů) :: - print date: 23.9.2023, 7:18 © 2011-2022 [CPS] v3.8 (master/4ba2e75e/2023-03-03/01:20)