Diplomová práce (2373996)
Katedra:ústav přístrojové a řídící techniky (12110)
Zkratka:Schválen:01.06.2009
Platí do: ??Rozsah:0P+0C
Semestr:*Kredity:20
Zakončení:ZJazyk výuky:CS
Anotace
Studenti řeší pod vedením odborných pracovníků individuálně
předělená témata z oboru PŘT, které po odevzdání budou obhajovat jako diplomovou práci.
Osnova
nemá
Osnova cvičení
individuální práce
Literatura
dle pokynů vedoucího bakalářské práce
Požadavky
odevzdat diplomovou práci
Klíčová slova
Diplomová práce
data online/KOS/FS :: [Helpdesk] (hlášení problémů) :: - datum tisku: 23.7.2024, 2:18 © 2011-2022 [CPS] v3.8 (master/18fbb08a/2024-05-30/02:31)