česky  čs
english  en
Programování pro WEB (2375002)
Katedra:ústav přístrojové a řídící techniky (12110)
Zkratka:Schválen:11.05.2006
Platí do: ??Rozsah:2P+2C
Semestr:*Kredity:4
Zakončení:KZJazyk výuky:CS
Anotace
Předmět rozšiřuje možnosti tvorby webových stránek v HTML resp. XHTML, jak jsou přednášeny v rámci základního předmětu ZPP (nyní PPS). Uvádí do podrobnějšího používání kaskádových stylů (CSS) na webových stránkách, do programování na straně klienta v jazyce JavaScript, do používání aktivních výpočtů a objektů na webových stránkách. Dále potom uvádí do programování na straně serveru v jazyce PHP, do propojení XHTML-JavaScript-PHP, a do způsobu používání databázových aplikací pomocí MySQL.
Součástí předmětu je vytvoření jednoduché aplikace na vhodném bezplatně dostupném serveru, na základě které bude předmět klasifikován. Aplikaci je možné vytvořit i samostatně mimo výukové hodiny.
Vyučující
Ing. Vladimír Hlaváč Ph.D.
Letní 2023/2024
Ing. Vladimír Hlaváč Ph.D.
Letní 2021/2022
Osnova
1.Free-web servery, bezplatné služby na Internetu. Opakování html značek v rozsahu ZPP. Další formáty souborů - pdf, tex, grafika - jpeg, gif, archivy - zip, tar, tgz.
2.html, xhtml, xml. Kódování češtiny - CP1250, ISO-8859-2, unicode (UNI8 a UNI16). Řečtina a symboly v html.
3.dhtml, styly (css i vestavěné), plug-in, obrázky
4.Formuláře - post, get. Odesílání formulářů poštou bez přispění serveru.
5.Javascript - formuláře s výpočty, proměnné, funkce.
6.Javascript - absolutní umístění, div, události onmouseover a onclick
7.Javascript - objekty
8.php a jeho vztah k jazykům perl, C a BASIC (porovnání). Základní principy vytváření stránek v php.
9.php - metody get a post, formát předávaných dat (výhody a nevýhody a způsoby přístupu)
10.php - výpočty, funkce, procedury, přístup k souborům na serveru.
11.php - grafy, knihovny hotových aplikací
12.SQL, využití funkcí MySQL na stránkách vytvořených v php
13.Vytváření projektů, provázanost stránek, aplikace v režimu klient - server, vazby server - server
14.Instalace aplikací Apache a MySQL na počítač s trvalým připojením k síti, konfigurační soubory v prostředí Linux a jejich nastavení z hlediska funkčnosti a bezpečnosti.
Osnova cvičení
1.Vytvoření vlastního účtu na vhodném serveru, jednoduchá html stránka.
2.Řečtina, symboly a indexy na webových stránkách. Kde hledat návody.
3.Použití stylů v hlavičce html souboru, samostatný css soubor.
4.Přidělení individuálních projektů studentům.
5.Javascript - formuláře s výpočty, proměnné, funkce.
6.Javascript - absolutní umístění obrázků, událost onmouseover, popř. onclick
7.Javascript - objekty
8.Jednoduchý program v php.
9.php - použití metod get a post
10.php - výpočty, funkce, procedury, vytváření souborů na serveru.
11.php - archivy skriptů
12.SQL, využití funkcí MySQL na stránkách vytvořených v php
13.Práce na projektech
14.Práce na projektech, klasifikace včas dokončených
Literatura
1.Klán, Petr, Jindřich, Jindřich: WWW pro zelenáče. Neocortex, Praha 2002.
Ostatní zdroje jsou na internetu a budou doporučeny v průběhu cvičení, resp. přednášek.
Požadavky
Účast na cvičeních nebo odevzdání úloh, zadaných na cvičení. Klasifikace je na základě odevzdané aplikace na zvoleném free-webovém serveru. Pro klasifikaci "výborně" je nutné, aby aplikace byla funkční a nabízela alespoň dvě různé úrovně přístupu k tabulkám. Další upřesnění na adrese www.fs.cvut.cz/prt/web, individuální upřesnění na hlavac@fs.cvut.cz .
Klíčová slova
html, xhtml, php, MySQL, SQL, web, www, javascript, css, styly
data online/KOS/FS :: [Helpdesk] (hlášení problémů) :: [Obnovit] [Tisk] [Tisk na šířku] © 2011-2022 [CPS] v3.8 (master/18fbb08a/2024-05-30/02:31)