česky  čs
english  en
Databáze, SQL a MS Access (2375005)
Katedra:ústav přístrojové a řídící techniky (12110)
Zkratka:DBASchválen:07.01.2014
Platí do: ??Rozsah:1P+2C
Semestr:*Kredity:3
Zakončení:KZJazyk výuky:CS
Anotace
Databáze, databázové systémy a systémy řízení báze dat. Typy databází. Relační databáze, grafické znázornění struktury databáze, návrh databáze. Operace s daty v databázích. Jazyk SQL - příkazy pro získání dat z databází, zápis do databází, manipulace s tabulkami. Zabezpečení dat v SQL databázi. MS Access - návrh databáze, příprava tabulek, relace mezi tabulkami, dotazy, formuláře, sestavy. Použití jazyka Visual Basic pro rozšíření funkcí navrhované databázové aplikace.
Osnova
1. Data, informace. Hierarchický, síťový a relační model. Objektově orientovaný přístup.
2. Návrh konceptu databáze. Konceptuální schema, E-R diagram.
3. Základy SQL - select, insert, update. Datové typy v SQL.
4. Další SQL příkazy. Uložené procedury, triggery.
5. MS Access, vytvoření jednoduché databáze.
6. Aplikace v MS Access. Vytváření maker v jazyce Visual Basic.

Přednášky probíhají v první polovině semestru.
Osnova cvičení
1. Úvod do předmětu, konta na MySQL serveru pro výuku tohoto předmětu, zadání prací
2. Konceptuální schema databáze. Náčrt funkčnosti.
3. SQL - kontrola kont, vytváření tabulek pro aplikaci
4. SQL - příprava příkazů pro navrhovanou aplikaci
5. MS Access - vytvoření tabulek a formulářů
6. MS Access - relace, dotazy, formuláře
7. MS Access, SQL - kontrola rozpracovanosti.
8. MS Access - Visual Basic
9. MS Access - VB - přístup k datům, SQL dotaz
10.-11. Práce na projektech
12. Prezentace projektů
13. Výstup na web. Dokumentace projektu.
14. Vyhodnocení, klasifikace.
Literatura
Klíčová slova
Databáze, SQL, MS Access
data online/KOS/FS :: [Helpdesk] (hlášení problémů) :: [Obnovit] [Tisk] [Tisk na šířku] © 2011-2022 [CPS] v3.8 (master/18fbb08a/2024-05-30/02:31)