česky  čs
english  en
Seminář z automatického řízení (2376007)
Departments:ústav přístrojové a řídící techniky (12110)
Abbreviation:Approved:14.05.2001
Valid until: ??Range:0P+2C
Semestr:*Credits:2
Completion:ZLanguage:CS
Annotation
Aplikace látky z přednášek na řešení teoretických a experimentálních úloh z automatického řízení: blokové schéma, kauzalita; kombinační a sekvenční logická funkce, syntéza logického řízení, programování PA; analogový a diskrétní matematický model; statické a dynamické charakteristiky; frekvenční a operátorový přenos; regulační obvod, analogové a číslicové regulátory; stabilita; syntéza analogového a diskrétního řízení.
Structure
Aplikační seminář zaměřený na řešení příkladů z logického (kombinačni a sekvenční logika), analogového (v časové a frekvenční oblasti) a číslicového řízení (v časové i frekvenční oblasti)z oblasti určené přednáškami předmětu Automatické řízení.
Structure of tutorial
pouze seminář
Literarture
Hofreiter, M.: Základy automatického řízení, ČVUT, Fakulta strojní, 2023, 165 s.

Hofreiter, M.: Základy automatického řízení-příklady, ČVUT, Fakulta strojní, 2023, 123 s

Zítek, P.: Automatické řízení - Sylaby a aplikace, ČVUT v Praze, 2016

Requirements
Aktivní účast při řešení aplikačních příkladů z předmětu Automatické řízení
Keywords
automatické řízení, lineární dynamické systémy, PID regulátory, PLC automaty, přechodová a frekvenční analýza
data online/KOS/FS :: [Helpdesk] (hlášení problémů) :: [Reload] [Print] [Print wide] © 2011-2022 [CPS] v3.8 (master/18fbb08a/2024-05-30/02:31)