Seminář z automatického řízení (2376007)
Katedra:ústav přístrojové a řídící techniky (12110)
Zkratka:Schválen:14.05.2001
Platí do: ??Rozsah:0P+2C
Semestr:*Kredity:2
Zakončení:ZJazyk výuky:CS
Anotace
Aplikace látky z přednášek na řešení teoretických a experimentálních úloh z automatického řízení: blokové schéma, kauzalita; kombinační a sekvenční logická funkce, syntéza logického řízení, programování PA; analogový a diskrétní matematický model; statické a dynamické charakteristiky; frekvenční a operátorový přenos; regulační obvod, analogové a číslicové regulátory; stabilita; syntéza analogového a diskrétního řízení.
Osnova
Aplikační seminář zaměřený na řešení příkladů z logického (kombinačni a sekvenční logika), analogového (v časové a frekvenční oblasti) a číslicového řízení (v časové i frekvenční oblasti)z oblasti určené přednáškami předmětu Automatické řízení.
Osnova cvičení
pouze seminář
Literatura
Hofreiter, M.: Základy automatického řízení, ČVUT, Fakulta strojní, 2023, 165 s.

Hofreiter, M.: Základy automatického řízení-příklady, ČVUT, Fakulta strojní, 2023, 123 s

Zítek, P.: Automatické řízení - Sylaby a aplikace, ČVUT v Praze, 2016

Požadavky
Aktivní účast při řešení aplikačních příkladů z předmětu Automatické řízení
Klíčová slova
automatické řízení, lineární dynamické systémy, PID regulátory, PLC automaty, přechodová a frekvenční analýza
data online/KOS/FS :: [Helpdesk] (hlášení problémů) :: - datum tisku: 19.5.2024, 22:12 © 2011-2022 [CPS] v3.8 (master/4ba2e75e/2023-03-03/01:20)