česky  čs
english  en
Úvod do řízení robotů (2376016)
Katedra:ústav přístrojové a řídící techniky (12110)
Zkratka:Schválen:25.01.2012
Platí do: ??Rozsah:1P+0C+1L
Semestr:*Kredity:2
Zakončení:ZJazyk výuky:CS
Anotace
V předmětu se studenti seznámí se základními pojmy z oblasti robotiky a prakticky si vyzkouší navrhnout, sestavit a naprogramovat robota s využitím robotické stavebnice.
Předmět je určen především pro studenty druhého ročníku, kteří mají zájem se s tématikou řízení robotů (a zvláště pak robotů autonomních) seznámit. Předmět je koncipován jako úvod do problematiky a nevyžaduje předběžné znalosti z dané oblasti. Studenti, kteří budou mít zájem se problematikou dále zabývat, mohou pokračovat předmětem Konstrukce malých robotů (KMR, 2146003)
Vyučující
Ing. Mgr. Jakub Jura Ph.D.
Zimní 2021/2022
Ing. Pavel Trnka Ph.D.
Zimní 2021/2022
Osnova
1)Přehled aplikací robotiky.
2)Principy řízení robotů
3)Základní mechanické konstrukce robotů.
4) Řízení pohybu robotů.
5)Vnímání robotů - senzorika.
6)Obecné algoritmy řízení.
7)Vyšší algoritmy řízení robotů.
8)Komunikace robotů.
9-12)Projektová výuka - týmová práce na vývoji robota.
13)Soutěž robotů.
14)Zápočet.
Literatura
Klíčová slova
robot; vnímání; senzory; rozhodování; reaktivní robot; reprezentace prostředí; soutěž robotů; robofotbal.
data online/KOS/FS :: [Helpdesk] (hlášení problémů) :: [Obnovit] [Tisk] [Tisk na šířku] © 2011-2022 [CPS] v3.8 (master/18fbb08a/2024-05-30/02:31)