česky  čs
english  en
Seminář z automatického řízení 2 (2376017)
Departments:ústav přístrojové a řídící techniky (12110)
Abbreviation:Approved:27.03.2012
Valid until: ??Range:0P+2C
Semestr:*Credits:0
Completion:ZLanguage:CS
Annotation
Kombinační a sekvenční logika, programovatelné automaty, statické a dynamické charakteristiky, typy systémů, řešení diferenciálních rovnic, modelování, analýza systémů, zpětnovazební řídicí systémy, stabilita lineárních sytémů, přenos, PID regulátory, dvou-polohové regulátory, návrh řídicího systému, analýza ve frekvenční oblasti, ladění regulátorů.
Structure
Aplikační seminář zaměřený na řešení příkladů z logického (kombinačni a sekvenční logika), analogového (v časové a frekvenční oblasti) a číslicového řízení (v časové i frekvenční oblasti)z oblasti určené přednáškami předmětu Automatické řízení.
Structure of tutorial
pouze seminář
Literarture
Hofreiter, M.: Základy automatického řízení. Skriptum, ČVUT v Praze, 2012

Hofreiter, M.: Příklady z automatického řízení. Skriptum, ČVUT v Praze, 2012

Zítek, P.: Automatické řízení pro bakaláře. Skriptum, ČVUT v Praze, 2009, dotisk 2012

Requirements
viz http://www1.fs.cvut.cz/cz/u12110/ar/ar/
Keywords
automatické řízení, lineární dynamické systémy, PID regulátory, PLC automaty, přechodová a frekvenční analýza
data online/KOS/FS :: [Helpdesk] (hlášení problémů) :: [Reload] [Print] [Print wide] © 2011-2022 [CPS] v3.8 (master/18fbb08a/2024-05-30/02:31)