Programování v jazyce Java (2376018)
Katedra:ústav přístrojové a řídící techniky (12110)
Zkratka:Schválen:24.04.2013
Platí do: ??Rozsah:3P+2C
Semestr:*Kredity:5
Zakončení:ZJazyk výuky:CS
Anotace
Jazyk Java: struktura programu, deklarace funkce a procedur. Standardní procedury, funkce a datové typy. Objekty a třídy Abstraktní datové typy: tabulka, zásobník, LIFO, seznam, strom. Binární strom, AVL strom. Abstraktní operace: vyhledávání, řazení, interpolace, iterace, rekurze, zpětné sledování. Základní řadicí algoritmy. Jednoduché a obousměrně propojené lineární seznamy, stromy. Základy objektově orientovaného programování. Java v grafickém prostředí - formuláře, okna.
Vyučující
Ing. Vladimír Hlaváč Ph.D.
Letní 2022/2023
doc. Ing. Josef Kokeš CSc.
Letní 2020/2021
Osnova
1. Základní syntaxe, (jednoduché neboli primitivní) proměnné, příkazy, vypisování textů a hodnot.
2. Pole, řetězce, vestavěné funkce, vstup z konzole, cyklus „for“.
3. Třídy, instance tříd (objekty). Statické a dynamické proměnné. Constructor.
4. Procedury a funkce. Interpolace, iterace, rekurze. Cykly, vstup ze souboru.
5. Abstraktní datové typy v polích: tabulka, zásobník, (kruhová) fronta.
6. Princip dynamické struktury – struktura objektů, ukazatele, propojené seznamy.
7. Stromy.
8. Řadicí algoritmy – teorie. Bublina. Největší hodnota. Ostatní O(n²).
9. Řadicí algoritmy – Quicksort. Medián. Heapsort, Mergesort. Bucket sort. Stabilita, paměťová náročnost algoritmů.
10. Principy OOP – dědičnost, zapouzdření, polymorfie. Události. Výjimky a zprávy.
11. Grafické prostředí, vytvoření aplikace s okny a formuláři.
12. Grafické prostředí, FXML. Scenebuilder.
13. Java animace. Grafy v Javě.
Osnova cvičení
Spouštění programů v učebně, konta a zadání úloh
Jednoduchý program
Číselné proměnné
Podmíněný příkaz. Timer.
Pole, cyklus, konstanty (i typované)
Texty, opendialog, a ...
Cykly, náhodné proměnné, třídění.
Druhé okno programu, další komponenty.
OnMouseMove, Canvas.
Canvas - psaní textů, obdélníky, graf funkce.
Tisk z programů v prostředí Java.
Dynamické datové struktury. Úspora místa, zásobník, fronta, řetěz, tabulka, strom.
Literatura
1. Kokeš, Josef: Algoritmy pro inženýrskou informatiku. Skriptum ČVUT, 2006
2. Wirth, N.: Algoritmy a struktúry údajov, ALFA, Bratislava 1981.
3. Cormen, Leiserson, Rivest, Stein: Introduction to Algorithms (standardní VŠ učebnice v USA, vyšla ve 45 vydáních)
4. Wroblewski, Piotr: Algoritmy. Computer Press, Brno, 2004

Požadavky
Ke zkoušce jsou předepsány znalosti v rozsahu přednášek.

Na cvičení studenti obdrží zadání 3 příkladů k vypracování.
data online/KOS/FS :: [Helpdesk] (hlášení problémů) :: - datum tisku: 24.9.2023, 9:12 © 2011-2022 [CPS] v3.8 (master/4ba2e75e/2023-03-03/01:20)