česky  čs
english  en
Výrobní management (2381024)
Katedra:ústav řízení a ekonomiky podniku (12138)
Zkratka:Schválen:06.06.2011
Platí do: ??Rozsah:2P+2C
Semestr:*Kredity:5
Zakončení:Z,ZKJazyk výuky:CS
Anotace
Cílem výuky předmětu výrobního managementu je seznámit posluchače s moderními filozofiemi a přístupy budování produktivního výrobního a provozního systému, nejen strojírenského podniku. Předmět využívá celosvětové filozofie a pokrokové standardy. Předmět rovněž vhodně propojuje problematiku řízení provozních a výrobních systémů s tvorbou výrobních strategií a výrobním plánováním, prognózováním, řízením neproduktivních zásob a agregátním rozvrhováním. Seznamuje studenty s možnostmi implementací systémů japonského výrobního managementu jako je Just in Time, TQC, Kaizen a podobně do českých podmínek. Zvládnutí výrobního a provozního managementu produktivním a praktickým způsobem tradičně patří k velmi důležitým manažerským dovednostem, které je možné na Ústavu řízení a ekonomiky podniku získat. Znalosti studentů se dobře uplatňují při řešení praktických problémů v diplomových pracích i při zaměstnávání nejen v automobilovém průmyslu. Výuka vhodně integruje znalosti řady souvisejících manažerských a technických předmětů a zároveň reaguje na aktuální požadavky podnikové praxe a zahraniční spolupráce zemí EU.
Osnova
(1) Cíl VMNG, současné trendy, prognózování poptávky
(2) Podnikatelský přístup k VMNG, rozpis agregátního plánu výroby
(3) Řízení zásob - výchozí poznatky + EOQ
(4) Řízení zásob ROP
(5) Řízení zásob - FOI + jednoduché zásobovací modely
(6) Současné rozvojové filozofie LEAN a metody Six Sigma
(7) Total productive maintenance, výpočet kanbanů, OEE
(8) Plánování materiálových požadavků, metody zvyšování produktivity
(9) Rozvrhování výroby a řazení zakázek
(10) Projektování výrobních linek, finanční řízení ve výrobě
(11) Úplné řízení jakosti, souhrnné výrobní plánování
(12) Projektování nové výroby a logistika
(13) Vývoj k CIM (Computer Integrated Manufacturing).
Osnova cvičení
(1) Prognózování I. Výchozí poznatky, kvalitativní metody, pohyblivé a vážené průměry
(2) Prognózování II. Extrapolace trendů, chyby předpovědí
(3) Zásady agregátního plánování, tvorba agregátního plánu
(4) Řízení zásob I. Výchozí poznatky, modely EOQ
(5) Řízení zásob II. Modely EOQ, ROP
(6) Řízení zásob III. Modely ROP
(7) Řízení zásob IV. Modely FOI, Jednoduché zásobovací modely
(8) Progresivní přístupy výrobního managementu (JIT, TPS, Kanban, TQM, TPM)
(9) Systémy údržby strojů a zařízení, výpočet OEE
(10) Řazení výrobních zakázek
(11) Synchronizace výrobní linky
(12) Aplikace Stromů významnosti ve výrobním managementu
(13) Aplikace Paretovy analýzy v řízení kvality produkce
(14) Shrnutí nejdůležitějších pojmů a výpočtů.
Literatura
(1) Kavan M.: Výrobní a provozní management, Grada Publishing, 2002.
(2) Kavan M.: Výrobní management, Ediční středisko ČVUT, 2006.
(3) Meredith, J.R., Shafer, S.M.: Operations Management, 5th Edition International Student Version, 2013, ISBN: 978-1-118-37979-0.
Požadavky
Požadavky na udělení zápočtu: Docházka, aktivní účast, zápočtový test, seminární práce. Zkouška z probraných okruhů.
Klíčová slova
Konkurenceschopnost, Produktivita, Toyota production system, MRP, ERP, řízení zásob
data online/KOS/FS :: [Helpdesk] (hlášení problémů) :: [Obnovit] [Tisk] [Tisk na šířku] © 2011-2022 [CPS] v3.8 (master/18fbb08a/2024-05-30/02:31)