Nástroje řízení a jejich integrace (2381112)
Departments:ústav řízení a ekonomiky podniku (12138)
Abbreviation:Approved:30.04.2009
Valid until: ??Range:2P+2C
Semestr:*Credits:4
Completion:Z,ZKLanguage:CS
Annotation
Cílem kurzu je vytvořit projekt řízení podniku, který respektuje klíčové integrační vazby a demonstruje, jak zajistit integraci v podnikovém řízení pro zvyšování výkonnosti podniku. S využitím principů integračního konceptu controllingu ukázat, jak stanovit integrační vlastnosti u určujících soudobých manažerských nástrojů pro podnikové řízení. Vysvětlit, proč je integrační schopnost manažerských nástrojů klíčová pro výkonnost podniku. Na připravených modelech ukázat, které jsou klíčové integrační vazby, jak je určit a jak s nimi pracovat. Ukázat také vhodné kombinace manažerských nástrojů, zajišťující klíčové integrační vazby pro typické úlohy podnikového řízení.
V rámci kurzu dochází ke shrnutí a praktickému ověření poznatků z oblasti managementu a ekonomických propočtů, s vazbami na marketingovou strategii a další oblasti podnikového řízení. Důraz je zejména na racionální a účinné využití manažerských nástrojů v podnikovém řízení a při tvorbě manažerských rozhodnutí.
Semináře jsou založeny na týmové spolupráci studentů a následné diskusi nad problematikou řízení modelového podniku, který si každý tým vytvoří v rámci celosemestrálního projektu. Při výkladu i při tvorbě projektu jsou využívány připravené počítačové modely a další instrukční podklady. Kurz navazuje na předchozí kurzy z oblasti řízení a ekonomiky, zejména na kurz Controllingové řízení podniku, a utilizuje získané znalosti a dovednosti k vytvoření kompletního projektu podnikového řízení modelového podniku.
Structure
1.Úvodní test znalostí. Shrnutí k tvorbě modelu řízení podniku. Představení a poskytnutí počítačových modelů.
2.Shrnutí k roli marketingu, plánování a osobnosti manažera.
3.Manažerské nástroje a jejich klíčové integrační charakteristiky-přehled. Test 1.
4.Milník 1 - Prezentace a odevzdání 1.etapy projektu. Shrnutí k řízení nákladů.
5.Souvislost věcného a finančního plánu podniku.
6.Milník 2 - Prezentace a odevzdání 2.etapy projektu. Test 2.
7.Nástroje strategického řízení a jejich klíčové integrační charakteristiky.
8.Shrnutí k financování potřeby kapitálu a řízení investic.
9.Milník 3 - Prezentace a odevzdání 3.etapy projektu. Test 3.
10.Určení investic spojených s implementací rozvojových strategií a jejich vyhodnocení.
11.Milník 4 - Prezentace a odevzdání 4.etapy projektu.
12.Prezentace a odevzdání kompletního projektu. Závěrečný test.
13.Vyhodnocení projektů. Závěrečné shrnutí a rekapitulace hlavních principů a postupů.
Structure of tutorial
1.Úvodní test znalostí. Shrnutí k tvorbě modelu řízení podniku. Představení a poskytnutí počítačových modelů.
2.Shrnutí k roli marketingu, plánování a osobnosti manažera.
3.Manažerské nástroje a jejich klíčové integrační charakteristiky-přehled. Test 1.
4.Milník 1 - Prezentace a odevzdání 1.etapy projektu. Shrnutí k řízení nákladů.
5.Souvislost věcného a finančního plánu podniku.
6.Milník 2 - Prezentace a odevzdání 2.etapy projektu. Test 2.
7.Nástroje strategického řízení a jejich klíčové integrační charakteristiky.
8.Shrnutí k financování potřeby kapitálu a řízení investic.
9.Milník 3 - Prezentace a odevzdání 3.etapy projektu. Test 3.
10.Určení investic spojených s implementací rozvojových strategií a jejich vyhodnocení.
11.Milník 4 - Prezentace a odevzdání 4.etapy projektu.
12.Prezentace a odevzdání kompletního projektu. Závěrečný test.
13.Vyhodnocení projektů. Závěrečné shrnutí a rekapitulace hlavních principů a postupů.
Literarture
Cokins, G,: Performance Management, John Wiley &Sons, Inc.
Davila, T., Epstein, M. J., Shelton, R.: Making Innovation work, Wharton School Publishing
Zralý, M.: Podklady ke kurzu Nástroje řízení a jejich integrace, disk S: \Zraly??- elektronicky
Zralý, M.: Podklady ke kurzu Controllingové řízení podniku
Zralý, M.: Řízení nákladů-Sbírka úloh, Vyd. ČVUT
Zralý M., Profota L.: Jak jsou řízeny české firmy? Výsledky benchmarkingového projektu "Manažerská navigace", Controlling, 4/2003, pp. 3-7, SCPR
Zralý M. a kol: Controlling a manažerské účetnictví jako nástroj integrace v podnikovém řízení, závěrečná publikace shrnující výsledky stejnojmenného projektu, stran: 239, ISBN: 80-01-03362-7, Vydavatelství ČVUT v Praze, 2005
Zralý M.: vybrané publikace 2005-2009: na disku S: \Zraly??- elektronicky
Další odkazy na literaturu k jednotlivým okruhům budou uvedeny při přednáškách.
Requirements
Závěrečné hodnocení je souhrnným výsledkem hodnocení:
1.Závěrečné shrnující zprávy k projektu.
2.Závěrečné prezentace finální verze projektu.
3.Dílčích prezentací k jednotlivým milníkům projektu.
4.Průběžných testů.
5.Závěrečného testu.
Keywords
Podnikové řízení, integrace, manažerské nástroje, konvergenční controllingový koncept, projektové řízení
data online/KOS/FS :: [Helpdesk] (hlášení problémů) :: - print date: 21.1.2021, 18:32 © 2011-2017 [CPS] v3.7 (master/180e4e5a/2019-10-09/02:51)