česky  čs
english  en
Business Intelligence v průmyslu (2381117)
Katedra:ústav řízení a ekonomiky podniku (12138)
Zkratka:BIPSchválen:14.01.2022
Platí do: ??Rozsah:2P+2C
Semestr:Kredity:5
Zakončení:Z,ZKJazyk výuky:CS
Anotace
Kurz je orientován zásadně na řešení konkrétních typických analyticko-manažerských úloh. Tomu odpovídá i způsob práce v kurzu a podmínky jeho úspěšného zakončení. Kurz je zaměřen na různé využití nástrojů SQL a Power BI, pro tvorbu virtuálních podnikových datových modelů a jejich možnou vizualizaci. Věnuje se správnému postupu tvorby a vyhodnocení různých typů dat. Klade důraz na práci s vhodně navrženým datovými modely a na jejich manažerské využití. Zaměřuje se na důslednou tvorbu datových modelů včetně výpočtů položek vhodnými metodami a postupy. Ukazuje na roli podnikových dat strojírenských podniků v jejich interakci a jejich význam pro relevantní manažerská rozhodnutí. Ukazuje, jak postupovat při tvorbě datových modelů průmyslově zaměřených podniků. Zahrnuje také tvorbu výsledných dashboard pro rozhodování manažerů různých úrovní. Při výuce se pro demonstraci důležitých poznatků a vazeb využívají připravené počítačové modely.
Vyučující
Ing. Jan Lhota Ph.D.
Zimní 2023/2024
Ing. Petr Žemlička
Zimní 2023/2024
Ing. Jan Lhota Ph.D.
Zimní 2022/2023
Ing. Petr Žemlička
Zimní 2022/2023
Osnova
1. Uvedení do programu kurzu. Pravidla práce před seminářem a na semináři. Úvod do databází – databázový systém a systém řízení báze dat. Role manažera a analytika. Nástroje SQL a Business Intelligence a jejich význam.
2. Metodika návrhu relačního datového modelu, E-R diagram.
3. Práce na vlastní úloze – návrh datového modelu.
4. Praktické vytvoření databáze.
5. Návrh a tvorba formulářů.
6. Základy použití jazyka SQL.
7. Základy sběru a zpracování dat za pomoci nástrojů – Power Pivot (Excel / Power BI) včetně základní tvorby modelů BI.
8. Základy výpočtů (DAX) pro možnou interpretaci informací. Rozdílnost potřeb manažerů odlišných úrovní.
9. Výpočty (DAX) a jejich využití pro podnikovou praxi.
10. Základy prezentace manažerský informací včetně manipulace s daty.
11. Úvod do problematiky reportů a dashboardů. Měření výkonnosti podniku/projektu. Určující ukazatele a jejich vypovídací schopnost – KPI.
12. Analýza výsledných informací strojírenských projektů/podniků, se zaměřením na zakázky, výnosy, náklady, produktivitu, zmetkovitost atd.
13. Závěrečná část – prezentace projektu.
Osnova cvičení
1. Uvedení do programu kurzu. Pravidla práce před seminářem a na semináři. Vytvoření týmů. Úvod do databází – databázový systém a systém řízení báze dat.
2. Metodika návrhu relačního datového modelu, E-R diagram.
3. Práce na vlastní úloze – návrh datového modelu.
4. Praktické vytvoření databáze.
5. Návrh a tvorba formulářů.
6. Základy použití jazyka SQL.
7. Základy sběru a zpracování dat za pomoci nástrojů – Power Pivot (Excel / Power BI) včetně základní tvorby modelů BI.
8. Základy výpočtů (DAX) pro možnou interpretaci informací a podnikovou praxi.
9. Výpočty (DAX) a jejich využití pro podnikovou praxi.
10. Základy prezentace manažerský informací včetně manipulace s daty.
11. Tvorba reportů a dashboardů. Měření výkonnosti podniku. Určující ukazatele a jejich vypovídací schopnost – tvorba KPI.
12. Analýza výsledných informací strojírenských projektů/podniků, se zaměřením na zakázky, výnosy, náklady, produktivitu, zmetkovitost, atd.
13. Závěrečná část – prezentace projektu.
Literatura
(1) FEW, Stephen. Show me the numbers: designing tables and graphs to enlighten. Second edition. Burlingame: Analytics Press, [2012]. ISBN 978-0-9706019-7-1.
(2) FEW, Stephen. Information dashboard design: the effective visual communicationof data. Sebastopol: O´Reilly, 2006. ISBN 978-0596100162.
(3) Cokins, G.: Activity-Based Cost Management, John Wiley and Sons
(4) JONES, Daniel. Power BI: a comprehensive beginner´s guide to learn the basics of power BI from A-Z. [místo vydání není známé]: Daniel Jones, [2019]. ISBN 9781705354414.
(5) TAYLOR, Ivana a Bill JELEN. Excel for Marketing Managers. Uniontown: Holy Macro! Books, 2006. ISBN 1-932802-13-4.
(6) Philip Seamark. Beginning DAX with Power BI: The SQL Pro’s Guide to Better Business Intelligence, 2018. ISBN 1484234766.
(7) Ramesh Sharda, Dursun Delen, Efraim Turban. BUSINESS INTELLIGENCE, ANALYTICS, AND DATA SCIENCE, 2017. ISBN 9781292220543.
(8) Ramakrishnan R'.:Database Management Systems,WCB/McGraw-Hill,1998 (EN).
(9) Korth H.F, Silberschatz,A.:Database System Concepts,McGRAW-HILL. 1996 (EN).
(10) Král, J.: Informační systémy, Science Velenity 1998, 358 str.,ISBN 80-86083-00-4 (CS).
(11) Hernandez, Michael J. Návrh databází. Přeložil Jan Bouda 1. vyd. Praha :GradaPublishing a.s.2006 (CS).
(12) Šimůnek, Milan SQL Kompletní kapesní průvodce Grada Publishing ISBN 80-7169-692-7 (CS).
Požadavky
Požadované předběžné znalosti: Základní ekonomicko-manažerské znalosti. Požadavky na studenty: Zpracování všech zadaných úloh, jejich prezentace a obhájení řešení. Zpracování semestrální práce. Předepsaná docházka na kurz.
data online/KOS/FS :: [Helpdesk] (hlášení problémů) :: [Obnovit] [Tisk] [Tisk na šířku] © 2011-2022 [CPS] v3.8 (master/4ba2e75e/2023-03-03/01:20)