česky  čs
english  en
Statistická a rozhodovací analýza (2381118)
Katedra:ústav řízení a ekonomiky podniku (12138)
Zkratka:STRASchválen:06.04.2022
Platí do: ??Rozsah:2P+2C+0L
Semestr:Kredity:5
Zakončení:Z,ZKJazyk výuky:CS
Anotace
Předmět uvádí studenta do problematiky základních metod statistických a základních metod rozhodovací (operační) analýzy. Pomocí statistických metod jsou analyzovány údaje a informace, které se využívají jako podpora manažerského rozhodování. Student bude umět popisovat statistický soubor empirickými charakteristikami, naučí se pracovat s regresní a korelační analýzou párovou lineární a nelineární. Seznámí se dále s charakteristikami vybraných náhodných veličin a jejich pravděpodobnostními rozděleními jako modely.
Student se rovněž naučí používat modely rozhodovací analýzy - modely řízení zásob, simulační modely, modely hromadné obsluhy, modely obnovy a údržby, modely lineárního programování, modely kombinatorické povahy, modely návazných procesů, modely strukturní analýzy. Výuka je zaměřena na principy tvorby modelů a jejich aplikace při řešení manažerských úloh.
Osnova
1. Statistický soubor a ukazatelé polohy,
2. Statistický soubor a ukazatelé měnlivosti
3. Regresní a korelační analýza lineární
4. Regresní a korelační analýza nelineární
5. Náhodné veličiny diskrétní
6. Náhodné veličiny spojité
7. Modely LP - formulace LP problému, grafické řešení
8. Modely LP - rozšířený LP problém, různé aplikace
9. Modely řízení zásob
10. Modely hromadné obsluhy
11. Modely obnovy a údržby,
12. Modely síťové analýzy, Strukturní modely
13. Modely simulační (Monte Carlo)
Osnova cvičení
1. Statistický soubor a jeho popis
2. Regresní a korelační analýza
3. Náhodné veličiny (modely)
4. Modely LP - formulace LP problému, grafické řešení
5. Modely LP - různé aplikace, použití Řešitele MS Excel
6. Modely řízení zásob, modely obnovy
7. Modely hromadné obsluhy a modely simulační
Literatura
Základní literatura:
1.Kožíšek, J.: Statistická analýza, VČVUT, Praha 2002
2.Kožíšek, J., Stieberová, B.: Statistická a rozhodovací analýza, VČVUT, Praha 2014
Další doporučená literatura:
1.Gros, I.: Kvantitativní metody v manažerském rozhodování, Grada, Praha, 2003
2.Kožíšek, J.: Operační analýza II, VČVUT, Praha 1991
3.Picek, K.: Operační a systémová analýza I, VČVUT, Praha 1989
4.Churchman, C.W.; Ackoff, R.L.; Arnoff, E.L.: Úvod do operačního výskumu, Alfa, Bratislava 1968 Bratislava,1968
Požadavky
- zpracování zadaných úloh, závěrečné přezkoušení z odpřednášených témat a předložených úloh ze cvičení
1. Statistický soubor a ukazatelé polohy,
2. Statistický soubor a ukazatelé měnlivosti
3. Regresní a korelační analýza lineární
4. Regresní a korelační analýza nelineární
5. Náhodné veličiny diskrétní
6. Náhodné veličiny spojité
7. Modely LP - formulace LP problému, grafické řešení
8. Modely LP - rozšířený LP problém, různé aplikace
9. Modely řízení zásob
10. Modely hromadné obsluhy
11. Modely obnovy a údržby,
12. Strukturní modely
13. Modely simulační (Monte Carlo)
data online/KOS/FS :: [Helpdesk] (hlášení problémů) :: [Obnovit] [Tisk] [Tisk na šířku] © 2011-2022 [CPS] v3.8 (master/18fbb08a/2024-05-30/02:31)