česky  čs
english  en
Operační výzkum (2381176)
Katedra:ústav řízení a ekonomiky podniku (12138)
Zkratka:OPVSchválen:16.05.2016
Platí do: ??Rozsah:2P+2C
Semestr:Kredity:4
Zakončení:Z,ZKJazyk výuky:CS
Anotace
V úvodu tohoto předmětu je student seznámen s předmětem operačního výzkumu nebo-li vědeckého řízení, jehož metody jsou uplatnitelné při řešení problémů v celé řadě oblastí. Začíná se zásadami procesu tvorby modelů, dále pak se konstruuji podnikové bilanční modely, rozebírají se nezbytné statistické metody, ze kterých vychází principy metod operačního výzkumu. Do hloubky jsou probrány metody lineárního programování při řešení různých typů úloh, jakož i metody celočíselného, nelineárního, stochastického a dynamického programování. Pro hodnocení efektivnosti, výkonnosti, produktivity a účinnosti jednotek je použita metoda založená na lineárním programování - Analýza obalu dat (data envelopment analysis). Dále se studenti naučí aplikovat metody teorie her, které se zabývají řešením konfliktních situací, ve kterých se střetávají zájmy dvou a více hráčů. Nechybí metody vícekriteriální rozhodování za jistoty, nejistoty a za rizika. Dále předmět prohlubuje znalosti studentů o modelech řízení zásob, teorie front, modelech obnovy a údržby a simulačních modelech. Předmět tak navazuje na předmět Statistická a rozhodovací analýza.
Vyučující
Ing. Barbora Stieberová Ph.D.
Letní 2023/2024
Ing. Ladislav Vaniš
Letní 2023/2024
Ing. Barbora Stieberová Ph.D.
Zimní 2022/2023
Ing. Ladislav Vaniš
Zimní 2022/2023
Ing. Barbora Stieberová Ph.D.
Zimní 2021/2022
Ing. Ladislav Vaniš
Zimní 2021/2022
Osnova
1. Úvod do operačního výzkumu, proces tvorby modelů
2. Podnikové bilanční modely (strukturní analýza)
3. Pravděpodobnostní modely diskrétních a spojitých náhodných veličin
4. Lineární programování formulace problému, grafické řešení, simplexová metoda,
5. Lineární programování duální úloha, citlivostní analýza, řešení různých typů úloh (kapacitní úloha, dopravní úloha, optimalizace řezných plánů)
6. Celočíselné, nelineární a dynamické programování
7. Analýza obalu dat
8. Modely kombinatorické povahy
9. Teorie her
10. Vícekriteriální rozhodování za jistoty, nejistoty a za rizika
11. Teorie řízení zásob, teorie čekacích jevů,
12. Teorie obnovy a údržby, teorie síťové analýzy
13. Simulační modely
Osnova cvičení
1. Úvod do operačního výzkumu, proces tvorby modelů
2. Podnikové bilanční modely (strukturní analýza)
3. Pravděpodobnostní modely diskrétních a spojitých náhodných veličin
4. Lineární programování formulace problému, grafické řešení, simplexová metoda,
5. Lineární programování duální úloha, citlivostní analýza, řešení různých typů úloh (kapacitní úloha, dopravní úloha, optimalizace řezných plánů)
6. Celočíselné, nelineární a dynamické programování
7. Analýza obalu dat
8. Modely kombinatorické povahy
9. Teorie her
10. Vícekriteriální rozhodování za jistoty, nejistoty a za rizika
11. Teorie řízení zásob, teorie čekacích jevů
12. Teorie obnovy a údržby, teorie síťové analýzy
13. Simulační modely
Literatura
Kožíšek, J., Stieberová, B.: Statistická a rozhodovací analýza, VČVUT, Praha 2014
Gros, I.: Kvantitativní metody v manažerském rozhodování, Grada, Praha, 2003
Jablonský, J.: Operační výzkum, Professional Publishing, Praha 2007

Frederick S. Hillier & Gerald J. Lieberman, Introduction to Operations Research, McGraw-Hill: Boston MA; 10th Edition, 2014
Požadavky
Zpracování semestrální práce, zkouška z následujících témat:
1. Úvod do operačního výzkumu, proces tvorby modelů
2. Podnikové bilanční modely (strukturní analýza)
3. Pravděpodobnostní modely diskrétních a spojitých náhodných veličin
4. Lineární programování formulace problému, grafické řešení, simplexová metoda,
5. Lineární programování duální úloha, citlivostní analýza, řešení různých typů úloh (kapacitní úloha, dopravní úloha, optimalizace řezných plánů)
6. Celočíselné, nelineární a dynamické programování
7. Analýza obalu dat
8. Modely kombinatorické povahy
9. Teorie her
10. Vícekriteriální rozhodování za jistoty, nejistoty a za rizika
11. Teorie řízení zásob, teorie čekacích jevů,
12. Teorie obnovy a údržby, teorie síťové analýzy
13. Simulační modely
data online/KOS/FS :: [Helpdesk] (hlášení problémů) :: [Obnovit] [Tisk] [Tisk na šířku] © 2011-2022 [CPS] v3.8 (master/18fbb08a/2024-05-30/02:31)