česky  čs
english  en
Virtuální podnikové řízení (2382151)
Katedra:ústav řízení a ekonomiky podniku (12138)
Zkratka:VPŘSchválen:21.04.2020
Platí do: ??Rozsah:13P+39C
Semestr:Kredity:4
Zakončení:KZJazyk výuky:CS
Anotace
Studentské týmy v rolích podnikových manažerů definují na základě detailních analýz podnikových dat po jednotlivých funkčních oblastech klíčové vstupní parametry (objem výroby, velikost zásob, ceny produktů, počet zaměstnanců, …). Úspěšnost jejich rozhodnutí v konkurenci ostatních studentských týmů je vyhodnocována prostřednictvím sofistikovaného simulačního modelu.
Předmět v úvodu shrnuje hlavní klíčové informace, které se týkají nástrojů a metod ve strategické a taktické úrovni podnikového řízení a seznamuje studenty s informačním systémem a jeho dílčími částmi. Větší část semestru je pak věnována přímo simulaci vzájemné soutěže jednotlivých týmů. Studenti na seminářích za asistence lektora provádí analýzy podnikových dat generovaných systémem a na jejich základě navrhují hodnoty jednotlivých vstupních parametrů. Předmět probíhá v propojených čtyřhodinových blocích.
Vyučující
Ing. Jan Lhota Ph.D.
Letní 2023/2024
Ing. Jan Lhota Ph.D.
Letní 2022/2023
Ing. Jan Lhota Ph.D.
Letní 2021/2022
Osnova
1. Představení kurzu, systémy Business Navigation a jejich přínosy
2. Řízení na taktické úrovni – klíčové plány a nástroje
3. Řízení na strategické úrovni - klíčové plány a nástroje
4. Představení a ovládání systému BNS
5. - 12. Soutěž studentských týmů – simulace důsledků manažerských rozhodnutí v konkurenčním prostředí
13. Vyhodnocení soutěže a evaluace studentů
Osnova cvičení
1. Představení kurzu, systémy Business Navigation a jejich přínosy
2. Řízení na taktické úrovni – klíčové plány a nástroje
3. Řízení na strategické úrovni - klíčové plány a nástroje
4. Představení a ovládání systému BNS
5. - 12. Soutěž studentských týmů – simulace důsledků manažerských rozhodnutí v konkurenčním prostředí – 8 týdnů
13. Vyhodnocení soutěže a evaluace studentů
Literatura
Manuál systému BNS a podklady ke kurzu dostupné studentům na e-learingovém portálu kurzu
COKINS, G. Performance management: integrating strategy execution, methodologies, risk, and analytics. Hoboken, N.J.: Wiley, c2009. Wiley and SAS business series. ISBN 978-0-470-44998-1.
ZRALÝ, M. Řízení nákladů: sbírka úloh. Vyd. 1. Praha: ČVUT v Praze, 2009. 143 s. ISBN 978-80-01-04247-2.
Balanced scorecard v praxi. Praha: Profess Consulting, 2004,1.dotisk. ISBN 80-7259-033-2.
Požadavky
Nákladový a finanční controlling, Strategický management a marketing, Projekt III
data online/KOS/FS :: [Helpdesk] (hlášení problémů) :: [Obnovit] [Tisk] [Tisk na šířku] © 2011-2022 [CPS] v3.8 (master/18fbb08a/2024-05-30/02:31)